• MSC - projekt
     • MSC - projekt

      05.09.2023

      Czy wiecie, że Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca dzieciom w wieku szkolnym 60 minut ruchu dziennie, codziennie? To niezbędne minimum warunkuje ich prawidłowy rozwój psychofizyczny. Dlatego postanowiliśmy wziąć udział w rekrutacji do nowego, międzynarodowego projektu pn. Moving Schools Challenger (MSC) i 🥳 udało się, jesteśmy w grze! 🤸‍♀️ 

       

      Celem inicjatywy jest promowanie codziennej aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. W tym roku szkolnym w MSC weźmie udział ponad 60 000 dzieci ze 110 szkół w Danii, Luksemburgu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Bułgarii i Polsce. 

       

      Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się w gronie 13 szkół, które będą reprezentować w tym projekcie Polskę. 

      Więcej szczegółów wkrótce.

       

      #MovingSchoolsChallenger #MovingSchoolsChallengerPoland
      @v4sport.Fundacja

    • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024
     • Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

      04.09.2023

      Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 życzymy naszym Uczniom, aby nadchodzące miesiące były nie tylko czasem wytężonej pracy, ale niosły ze sobą także wiele radości i zadowolenia z rozwoju własnych zainteresowań i uzdolnień.

      Rodzicom życzymy spokojnego roku szkolnego, uwieńczonego sukcesami dzieci.

      Wszystkim Nauczycielom oraz Pracownikom Administracji i Obsługi życzymy, aby był to rok owocnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i zawodową.

    • Pożegnanie klas ósmych
     • Pożegnanie klas ósmych

      23.06.2023

      Drodzy Absolwenci - życzymy Wam, żebyście byli odważni, wierzyli w siebie i swoje możliwości. Niech dalsza nauka sprawia Wam przyjemność i stawia przed Wami całkiem nowe wyzwania. Życzymy, aby mierzenie się z nimi było dla Was źródłem satysfakcji i pierwszym krokiem do wielkich życiowych sukcesów.

    • Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty... Brzechwa
     • Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty... Brzechwa

      22.06.2023

      Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym "Co słonko widziało - na dziecięce kłopoty... Brzechwa".

      Założeniem projektu było wprowadzenie dzieci w atrakcyjny świat przyrodniczy, społeczny, emocjonalny poprzez piękno literatury dziecięcej autorstwa Jana Brzechwy, promowanie czytelnictwa literatury polskich autorów, wzbogacenie wiedzy i słownictwa. Realizacja projektu polegała na wykonaniu odpowiednich zadań rozpisanych na moduły. Zerówkowicze wykonali wszystkie zadania przewidziane w projekcie.

    • Świdnica w legendach
     • Świdnica w legendach

      22.06.2023

      W oddziale przedszkolnym realizowany był projekt edukacyjny "Świdnica w legendach". Celem projektu było budzenie przywiązania do rodzinnego miasta, poznanie jego historii, charakterystycznych budowli i zabytków.

      Podczas zajęć dzieci zapoznały się z herbem Świdnicy oraz historią jego powstania. Podczas realizacji projektu dzieciom zostały przedstawione świdnickie legendy, które były tematem konkursu plastycznego. Realizacja projektu uwzględniała również wycieczki podczas, których mali świdniczanie zwiedzili Kościół Pokoju, Muzeum Dawnego Kupiectwa oraz świdnicki Rynek. Uwieńczeniem projektu był quiz wiedzy o Świdnicy.

    • Wyniki konkursu fotograficznego „Cuda Natury”
     • Wyniki konkursu fotograficznego „Cuda Natury”

      22.06.2023

      Szkolne Koło LOP ogłasza!

      Wyniki konkursu fotograficznego „Cuda Natury”

      Szanowni Państwo! Kochane Dzieciaki! Droga Młodzieży! Jeśli Wam powiem, że nasi „Młodzi Tropiciele Cudów Natury” są świetnymi obserwatorami, to każdy przyzna nam rację. To widać. Czarno na białym... czy raczej kolorowym.

      Moi Drodzy Tropiciele, Wasze ujęcia krajobrazów, roślin, zwierząt, szukanie nazw odnalezionego zjawiska czy nazwy zwierzęcia wywarły, na wszystkich oglądających, ogromne wrażenie. Bardzo Nas - „ochroniarzy” przyrody cieszy, że widzicie piękno wokół nas. Nagród nie ma więcej, ale... kto wie, może pomyślimy o tym w kolejnej edycji konkursu.

      Tymczasem, prestiż musimy mieć.

      Ogłaszamy...Taaaaaadaaaaam!

      Głosami publiczności zwycięstwo należało się Lenie Spisak z klasy 3a.

      Braaaawoooo!

      W kategorii klas młodszych, Jury zadecydowało, że nagrodę otrzyma Weronika Bielińska! Brawooo!

      W kategorii klas starszych zwycięstwo Krystiana Gracy nikogo nie zdziwi! Braaaawoooo! Gratulacje!

      Wszystkim bardzo dziękujemy za udział. Zapraszamy za rok!

      Ćwiczcie fotografowanie, bo dobrze Wam idzie.

       

      Pozdrawiamy serdecznie Agnieszka Figiela Edyta Gągała Aneta Szal

    • MISTRZ RACHUNKU 2023
     • MISTRZ RACHUNKU 2023

      20.06.2023

      Za nami finał szkolnego konkursu matematycznego dla klas czwartych „Mistrz Rachunku 2023”

      Do finału, który odbył się 7 czerwca 2023rr. zakwalifikowało się 8 uczniów. Oto laureaci konkursu:

      I miejsce i tytuł „Szkolnego Mistrza Rachunku 2023” zdobył Bartłomiej Kołakowski  z kl. 4a

      II miejsce    Kateryna Popenko  z kl.4a

      III miejsce    Maria Veliseiko z kl. 4c

      Pozostali finaliści to:

      Barbara Błoch kl.4b

      Dymitro Rybchyn 4b

      Miłosz Magierowski kl.4c

      Antoni Polniaszek kl.4d

      Matvi Romanyk kl.4d

       

      Brawo!!! 

    • Kreatywne prace plastyczne
     • Kreatywne prace plastyczne

      19.06.2023

      Dzieci z oddziału przedszkolnego wzięły udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Kreatywne prace plastyczne" - III edycja na rok szkolny 2022/23.

      Celem projektu było zaspokojenie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwolenie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

    • Na sportowo w świetlicy
     • Na sportowo w świetlicy

      18.06.2023

      Kolejny rok na świetlicy szkolnej, dla uczniów klas drugich i trzecich p. Halina Styrna  realizowała projekt edukacyjny  „Na sportowo w świetlicy” . Celem zajęć sportowych było zachęcenie uczniów do aktywności fizycznej, rozwijanie sprawności fizycznej, rozwijanie odporności emocjonalnej w sytuacjach porażki.
      Trzy razy w tygodniu uczniowie z klas drugich i trzecich z niecierpliwością oczekiwali na zajęcia sportowe odbywające się rano przed 8 godziną. Popularnymi grami była "Woreczek rzucany" i "Zbijak". Z uczniami przeprowadzona była pogadanka na temat sportu, jego wpływu na zdrowie człowieka oraz na nawiązywanie wzajemnych relacji. Same gry sportowe dostarczały uczestnikom wiele wrażeń i doświadczeń. Gra, w której sami uczniowie przygotowywali miejsce do gry, dokonywali podziału zespołów oraz porządkowali salę po zajęciach, jednoczyła wszystkich. Poprzez udział w zajęciach dzieci nabywały zdrowych nawyków, uczyły się zasad fair play i współpracy w grupie. Istotnym momentem, podczas podsumowania konkurencji ,było składanie sobie gratulacji oraz oklasków dla wszystkich. Dzieci na lekcje wychodziły zadowolone i jak mówiły, chętne do innych aktywności. Sport to dobra motywacja!

                                                                                                   Opracowała Halina Styrna

    • Warsztaty szkoleniowe „Mały Ratowniczek-bezpieczne wakacje”
     • Warsztaty szkoleniowe „Mały Ratowniczek-bezpieczne wakacje”

      18.06.2023

      Jak co roku w Szkole Podstawowej nr 6 jest realizowany projekt edukacyjny „Ratujemy i uczymy ratować”. Został on zainicjowany przez Program Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej p. Anna Worobiec i p. Halina Styrna po odbyciu kursu „Ratujemy i uczymy ratować” w czerwcu 2023 r.  w klasach I-III przeprowadziły zajęcia warsztatowe pod nazwą „Mały Ratowniczek-bezpieczne wakacje”.

      Zajęcia dotyczyły utrwalenia zasad udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku, omdlenia, oparzeń, stłuczeń, zwichnięć, otarcia skóry, krwawienia z nosa ze szczególnym zwróceniem uwagi  na zachowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas udzielania pomocy.

      Podczas warsztatów dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe numery telefonów służb ratowniczych w Polsce: 997, 998, 999 i 112.

      Następnym zadaniem było przeprowadzenie symulowanej rozmowy telefonicznej mającej na celu zawiadomienie o niebezpieczeństwie, w której dzieci:

      · przedstawiały się,

      · udzielały informacji o miejscu zdarzenia albo własnym adresie,

      · rodzaju niebezpieczeństwa.

      Na warsztatach uczniowie nauczyli się podstawowych czynności ratujących życie:

      1. Sprawdzanie przytomności.
      2. Bezpieczeństwo osoby poszkodowanej.
      3. Wzywanie pomocy.
      4. Sprawdzanie oddechu.
      5. Pozycja boczna poszkodowanego.
      6. Oddechy ratownicze.

      Warsztaty miały charakter profilaktyczny, których celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których zależy od nas czyjeś życie oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w okresie zbliżających  się wakacji.

    • Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”
     • Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”

      18.06.2023

      Samorząd klas I-III pod kierunkiem p. Anny Worobiec i p. Haliny Styrny w czerwcu  2023 r. przygotował Szkolny Konkurs Plastyczny „Bezpieczne wakacje”. Skierowany był do uczniów klas 0-III. Celem konkursu było odkrywanie talentów i rozwijanie uzdolnień uczniów, a przede wszystkim wspieranie zainteresowań plastycznych. Również pobudzenie kreatywności i możliwości zaprezentowania swoich umiejętności i uzdolnień plastycznych na forum szkoły.

      Tematyka przygotowanych prac wiąże się ze zwiększeniem świadomości uczniów w zakresie aktywnego wypoczynku podczas wakacji.  Głównym zaś zadaniem jest promowanie turystyki i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego na terenach lądowych i wodnych.

      Na konkurs napłynęło wiele wspaniałych prac plastycznych. Najciekawsze prace zostały nagrodzone.

       

      Laureatami konkursu zostali:

      I miejsce

      Marta Przybysz

      Maja Mazur

      Maja Paszkiewicz

      Izabela Synowska

      II miejsce

      Sofia Syrota

      Lena Buczkowska

      Anhelina Shokina

      Jagoda Jagodzińska

      III miejsce

      Lilli Połochajło

      Ida  Długołęcka

      Wiktoria Widła

      Martyna Prokop

      Wyróżnienia

      Alicja Malawska

      Iga Klimowska

      Nikola Sieńko

      Helena Lencewicz

      Emilia Troszczyńska

       

      Zwycięzcy otrzymali dyplomy oraz pamiątkowe nagrody

       

      Uczniów do konkursu przygotowały panie: Agnieszka Figiela, Kinga Hydzik, Anna Januś, Irena Kulig, Halina Mozol, Halina Styrna, Elżbieta Rasiewicz, Beata Winnicka-Hul , Anna Worobiec.

       

      Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów oraz bezpiecznych wakacji!!!!

       

    • Król i Królowa grzeczności
     • Król i Królowa grzeczności

      18.06.2023

      Podsumowanie  osiągnięć w zachowaniu  uczniów klas I-III  za II semestr roku szkolnego 2022/2023

       

       Królową i Królem  Grzeczności w II semestrze zostali:

         

      Klasa I a -  Zofia Dziura, Nazar Brenkach

                       

      Klasa I b -  Irena Skoruch, Dominik Kolodziej

                         

      Klasa I c -  Magdalena Matuszewska, Antoni Laskowski

       

      Klasa I d  -  Maja Mazur, Rafał Jasienowicz

       

      Klasa II a - Antonina Krasowska, Szymon Chudy

       

      Klasa II b - Aleksandra Chmielnicka, Adrian Gryniewiecki

       

      Klasa II c -  Emilia Troszczyńska, Oliwier Michalski

                        

      Klasa II d - Anastazja Kołata, Marcin Karaś

       

      Klasa III a - Anna Rosolińska, Adam Buchman

       

      Klasa III b - Karina Sawicka, Mateusz Janowski

                          

      Klasa III c - Laura Makówka, Stanisław Nieć

       

      Gratulujemy wszystkim wyróżnionym uczniom !!! Życzymy zdrowych, bezpiecznych wakacji!!!!!! 

      Samorząd klas I-III pod opieką p. Anny Worobiec i p. Haliny Styrny

                          

    • Zajęcia muzyczne na świetlicy
     • Zajęcia muzyczne na świetlicy

      18.06.2023

      W grupie świetlicowej skupiającej klasę 1d i 3a pod opieką p. Haliny Styrny zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne pod hasłem "Muzycznie na świetlicy". Celem zajęć było aktywne słuchanie muzyki, tworzenie muzyki do piosenek, integracja grupy.
      Na początku spotkania została przeprowadzona rozmowa na temat: Gdzie można znaleźć muzykę i jakie ma ona znaczenie w naszym życiu? Dzieci stwierdziły, że muzyka jest wszędzie, wystarczy wsłuchać się np. w głosy przyrody. Ma ona właściwości uspokajające i zachęca do różnych aktywności. Po teoretycznych rozważaniach miały miejsce zajęcia praktyczne sposobami aktywizującymi, głównie wg metody Batii Strauss. Dzieci słuchały różnorodnej muzyki, stworzyły orkiestrę wygrywając na instrumentach różne rytmy z odpowiednim tempem i dynamiką. Tworzyły akompaniament do piosenki, a bardzo dużo wrażeń dostarczyło dzieciom ilustrowanie ruchem utworów muzycznych. Z pomocą woreczków i postaci wykonanych z piłeczek bawiły się rytmem i ruchem świetnie współpracując ze sobą. Takie zajęcia są ciekawą propozycją na czas wolny w okresie wakacji i okazją do integracji.

                                                                                                              Opracowała   Halina Styrna

    • Kartka z kalendarza
     • Kartka z kalendarza

      14.06.2023

      Dzieci z Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy wykonały zadania przewidziane w IV module, którego hasłem przewodnim był temat "Kartka z kalendarza ".

      Podczas zajęć dzieci wykonały zadania przewidziane w projekcie:

      - wysłuchały wiersza Jana Brzechwy pt: "Tydzień", z pomocą robotów utrwaliły dni tygodnia

      - rozmawiały o tym, co najbardziej lubią robić w przedszkolu i wykonały pracę plastyczną

      - na podstawie wiersza "Wiosenne porządki", wybrały się na spacer w poszukiwaniu wiosny

      - założyły wiosenny ogródek i prowadziły obserwacje przyrodnicze

      - w zeszycie małego przyrodnika wykonały ilustrację z obserwacji prowadzonych w kąciku przyrody

      - utrwaliły wiedzę, na temat ptaków przylatujących z ciepłych krajów

      - w oczekiwaniu na lato odbyły letnie spacery do parku, na łąkę

      - rozmawiały na temat emocji odczuwanych latem

      - wysłuchały wiersza pt: "Przyjście lata" i wykonały pracę plastyczną pt: "Lato na płótnie".

    • W świecie mitów starożytnych Greków i Rzymian
     • W świecie mitów starożytnych Greków i Rzymian

      12.06.2023

      Per aspera ad astra

      Nadszedł czas na podsumowanie działań, jakie nasi podopieczni podjęli w ramach realizacji wiosennego projektu „W świecie mitów starożytnych Greków i Rzymian”.

      Uczniowie klas piątych wykonali oryginalne i kolorowe lapbooki przedstawiające wybrane mity greckie, ósmoklasiści przygotowali prezentacje multimedialne z najsłynniejszymi łacińskimi sentencjami, zaś uczniowie klasy 6-8 wzięli udział w Szkolnym Konkursie Literackim „ W świecie mitów”. Poniżej przedstawiamy wyniki tego konkursu:

       

      I miejsce        Lena Rogozińska

      II miejsce       Julia Brulewska

      III miejsce     Maja Pazdur

       

      W ramach projektu odbył się również Rodzinny Konkurs na Znajomość Lektury. Jedenaście dwuosobowych drużyn, składających się z ucznia i pełnoletniego opiekuna, walczyło o miano najlepszego znawcy greckiej mitologii. Oto lista laureatów tych niecodziennych potyczek:

       

      I miejsce        Lena i Agnieszka Rogozińskie

      II miejsce       Zuzanna i Joanna Kudela

      III miejsce     Aleksander i Dominika Fryc

       

      Laureatom konkursów serdecznie gratulujemy, zaś wszystkim uczniom i ich bliskim zaangażowanym w realizację projektu „W świecie mitów starożytnych Greków i Rzymian” gorąco dziękujemy.

      Niech słowa łacińskiej sentencji per aspera ad astra (‘przez trudy do gwiazd’) będą naszym mottem w zmaganiach z codziennością.

    • Wycieczka do Złotego Stoku
     • Wycieczka do Złotego Stoku

      09.06.2023

      6 czerwca klasy 2b i 2c wyruszyły na pełną atrakcji wycieczkę do Złotego Stoku, a dokładnie do mini miasteczka górniczego, w pobliżu Kopalni Złota. Na miejscu czekało na nas wiele niespodzianek. Najpierw zwiedziliśmy kopalnię i zapoznaliśmy się z jej historią. Dowiedzieliśmy się ile złota było wydobytych tam swego czasu. Po przejeździe górniczą kolejką i obejrzeniu pokazu bicia monet przystąpiliśmy do części praktycznej wycieczki - szukania złota i poszukiwania diamentów. Na koniec udaliśmy się do osady, w której zapoznano nas z wyglądem i działaniem zdobyczy technicznych wykorzystywanych niegdyś przez górników. Przed podróżą do domu, mieliśmy czas na drobne zakupy oraz zjedzenie drugiego śniadania.

      Było super!

      Dziękujemy p. Reni Borek i p. Anetce Szal za pomoc w opiece nad małymi turystami

       

      Wychowawcy klas: Joanna Antoniak, Agnieszka Figiela

    • Wycieczka do młyna
     • Wycieczka do młyna

      09.06.2023

      Uczniowie szkolnej „zerówki” wraz z kolegami z klasy 1 c odwiedzili zabytkowy młyn w Siedlimowicach.  Młyn wpisany jest do rejestru zabytków i pierwsze wzmianki o nim pojawiają się już w 1486 rok.  Gospodyni, pani Iwona Markiewicz oprowadziła małych gości po wszystkich kondygnacjach młyna, pokazała zabytkowe maszyny mielące mąkę do dziś i opowiedziała o pracy młynarza. Po smacznym poczęstunku, którym były kruche ciasteczka z marmoladą różaną, uczniowie wzięli udział w warsztatach, podczas których mogli samodzielnie uformować i wypiec podpłomyki, aby ze smakiem je potem zjeść. Po warsztatach dzieci spędziły czas na świeżym powietrzu w ogrodzie, bawiąc się, grając w piłkę a także mogły odwiedzić zagrodę ze zwierzętami. Dodatkową atrakcją ich pobytu w tym ciekawym miejscu było szukanie słodkiego skarbu – lizaków.

      Dzień spędzony na świeżym powietrzu dał wszystkim wiele radości i możliwość dobrego, aktywnego wypoczynku, a zwiedzanie obiektu i warsztaty pozwoliły dzieciom poznać zawód młynarza i kucharza.

       

      Irena Kulig

      Beata Winnicka Hul

    • Konkurs czytelniczy
     • Konkurs czytelniczy

      09.06.2023

      6 czerwca 2023 r. w bibliotece szkolnej odbył się międzyklasowy konkurs czytelniczy ze znajomości lektury Balladyna Juliusza Słowackiego. Do konkursu przystąpili reprezentanci wszystkich klas VIII. Uczniowie mieli do rozwiązania test i krzyżówkę. Po podsumowaniu zdobytych punktów zwycięzcami okazali się uczniowie klasy VIII a w składzie: Aleksandra Gasek, Julia Przednowek, Jagoda Smolarek.

      Gratulujemy.

    • Współzawodnictwo szkolne
     • Współzawodnictwo szkolne

      06.06.2023

      W niedzielę 3 czerwca podczas Pikniku Rodzinnego na terenie OSiR-u w Świdnicy podsumowano współzawodnictwo szkolne za rok 20222/2023. Bezkonkurencyjni po raz kolejny okazali się uczniowie naszej szkoły wygrywając ogólną klasyfikacjęw kategorii dziewcząt i chłopców. Wyróżniono również Maję Długołęcką oraz Mateusza Wachta jako najlepszych sportowców z SP 6

      Gratulujemy sukcesów i liczymy na podtrzymanie pasji w kolejnym roku szkolnym

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • magda.werner@vp.pl - administrator strony
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B) Poland
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
   • Skrytka na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SP_6_Swidnica/SkrytkaESP
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe