• Plan lekcji

    • Plan lekcji ważny od 27 września 2021 

     Plan lekcji oddziału - 0a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 zerówka IK Ip2a rel AW Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a
     2 8:55- 9:40 zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a
     3 9:50-10:35 rel AW Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a
     4 10:50-11:35 zerówka IK Ip2a j.ang0 MC Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a
     5 11:45-12:30 zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a zerówka IK Ip2a
     6 12:45-13:30 zerówka IK Ip2a     j.ang0 MC Ip2a  

      

     Plan lekcji oddziału - 1a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 religia RO Sala 2 e_wczesnoszk AB Sala e_wczesnoszk AB IIp3
     2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 j.angielski MY IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 religia RO IIp3
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3
     5 11:45-12:30 j.angielski MY IIp3 zkk-2/2 #ab IIp3   e_wczesnoszk AB IIp3 kreat szachy KH IIp3
     6 12:45-13:30       etyka #DO IIp5 etyka #DO IIp5

      

     Plan lekcji oddziału - 1b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA Sala 2 j.angielski MC IIp4
     2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 religia RO IIp4
     3 9:50-10:35 j.angielski MC IIp4 religia RO IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIIp13 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4
     5 11:45-12:30   zkk-2/2 #ab IIp3 e_wczesnoszk JA sala zabaw kreat szachy KH IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4
     6 12:45-13:30       etyka #DO IIp5 etyka #DO IIp5

      

     Plan lekcji oddziału - 1c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45   kreat szachy KH Sala 5a e_wczesnoszk AF IIp5 religia RO Ip2 religia RO IIp5
     2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AF sala zabaw e_wczesnoszk AF Sala 2 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 j.angielski MC IIp5 e_wczesnoszk AF sala zabaw e_wczesnoszk AF IIIp13
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk AF IIp5 zkk-2/2 #ab IIp3   j.angielski MC IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
     6 12:45-13:30 e_wczesnoszk AF IIp5     etyka #DO IIp5 etyka #DO IIp5

      

     Plan lekcji oddziału - 1d

      

     Plan lekcji oddziału - 2a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 kreat szachy AF IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3    
     2 8:55- 9:40 religia RO IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER basen1 e_wczesnoszk ER IIIp3 j.angielski MC IIIp3
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER @ e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 religia RO IIIp3 j.angielski MC IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 etyka #De IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3
     6 12:45-13:30     etyka #De IIIp3   e_wczesnoszk ER IIIp3

      

     Plan lekcji oddziału - 2b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AO Bz religia RO Ip2 e_wczesnoszk AO basen3    
     2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO sala zabaw e_wczesnoszk AO @ e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AO IIIp13 e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz j.angielski MC Bz
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz e_wczesnoszk AO Bz
     5 11:45-12:30 religia RO Bz j.angielski MC Bz e_wczesnoszk AO Bz etyka #De IIIp3 e_wczesnoszk AO Bz
     6 12:45-13:30     etyka #De IIIp3   kreat szachy AF Bz

      

     Plan lekcji oddziału - 2c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2  
     2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk JM IIIp2 j.angielski MŻ IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM sala zabaw e_wczesnoszk JM IIIp2
     3 9:50-10:35 j.angielski MŻ IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM basen1 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk JM IIIp13 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM @ religia RO IIIp2 religia RO IIIp2
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk JM IIIp2 kreat szachy AF IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 etyka #De IIIp3 e_wczesnoszk JM IIIp2
     6 12:45-13:30     etyka #De IIIp3    

      

     Plan lekcji oddziału - 2d

      

     Plan lekcji oddziału - 3a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45   j.angielski MŻ IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 j.angielski MŻ IIp1 kreat szachy AF IIp1
     2 8:55- 9:40 etyka #EW Ip5 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 religia RO IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM sala zabaw e_wczesnoszk HM IIp1
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk HM IIp1 religia RO IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk HM IIp1   e_wczesnoszk HM basen3 e_wczesnoszk HM IIp1 etyka #EW Ip12
     6 12:45-13:30 e_wczesnoszk HM IIIp13   e_wczesnoszk HM @    

      

     Plan lekcji oddziału - 3b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45   e_wczesnoszk EG sala zabaw e_wczesnoszk EG Ip11 kreat szachy AF Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11
     2 8:55- 9:40 etyka #EW Ip5 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG basen2 e_wczesnoszk EG IIIp13 e_wczesnoszk EG Ip11
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG @ e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11
     4 10:50-11:35 religia RO Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 j.angielski MŻ Ip11
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 religia RO Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 etyka #EW Ip12
     6 12:45-13:30   j.angielski MŻ Ip11      

      

     Plan lekcji oddziału - 3c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45   e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1
     2 8:55- 9:40 etyka #EW Ip5 j.angielski MC IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp13
     3 9:50-10:35 religia RO IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 religia RO IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR basen1 e_wczesnoszk JR IIIp1 e_wczesnoszk JR IIIp1
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk JR IIIp1   e_wczesnoszk JR @ kreat szachy AF IIIp2 etyka #EW Ip12
     6 12:45-13:30 e_wczesnoszk JR IIIp1   j.angielski MC IIIp11    

      

     Plan lekcji oddziału - 3d

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45   e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12 j.angielski MŻ Ip12
     2 8:55- 9:40 etyka #EW Ip5 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12
     3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA IIIp13 religia RO Ip12 j.angielski MŻ Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12
     4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA basen2 e_wczesnoszk AA Ip12 e_wczesnoszk AA Ip12
     5 11:45-12:30 e_wczesnoszk AA Ip12 religia RO Ip12 e_wczesnoszk AA @ e_wczesnoszk AA sala zabaw etyka #EW Ip12
     6 12:45-13:30       kreat szachy AF Ip12  

      

     Plan lekcji oddziału - 4a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00       zdw-1/4 #IFw IVp2  
     1 8:00- 8:45 historia KM IVp1 informatyka-1/2 VK IIIp13 j.angielski MY IVp5 j.angielski MY IVp5 j.angielski MY IVp1
     2 8:55- 9:40 wf SK Sala 2 muzyka MJ IVp5 matematyka VM IVp1 przyroda ME IVp12 zaj. wych. MY IVp1
     3 9:50-10:35 wf SK Sala 2 matematyka VM IVp1 wf SK Sala matematyka VM IVp2 j.polski MT IVp4
     4 10:50-11:35 plastyka MD IVp4 j.polski MT IVp4 informatyka-2/2 VK IIIp13 j.polski MT IVp4 j.polski MT IVp4
     5 11:45-12:30 technika BK IVp13 j.polski MT IVp4   religia AW IVp5 matematyka VM IVp1
     6 12:45-13:30 religia AW IVp5       przyroda ME IVp3
     7 13:40-14:25         wf SK Sala

      

     Plan lekcji oddziału - 4b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 etyka #Dm IVp13 j.polski KM IVp5   przyroda ME IVp12 j.polski KM IVp5
     2 8:55- 9:40 wf SB Sala przyroda ME IVp12 informatyka-1/2 VK IIIp13 wf SB Sala j.polski KM IVp5
     3 9:50-10:35 wf SB Sala muzyka MJ IVp5 j.polski KM IVp5 wf SB Sala zaj. wych. MŻ IVp13
     4 10:50-11:35 technika BK IVp13 j.angielski MŻ IVp1 j.angielski MŻ IVp1 j.angielski MŻ IVp13 matematyka IF IVp1
     5 11:45-12:30 religia AW IVp5 matematyka IF IVp1 matematyka IF IVp1 matematyka IF IVp1 plastyka MJ IVp5
     6 12:45-13:30   religia AW IVp5   j.polski KM IVp5 informatyka-2/2 VK IIIp13
     7 13:40-14:25   zdw-2/2 #iF IVp1 zkk-1/1 #aa IIp3 historia KM IVp5 etyka #Dm IVp5

      

     Plan lekcji oddziału - 4c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 etyka #Dm IVp13 j.polski KM IVp5   przyroda ME IVp12 j.polski KM IVp5
     2 8:55- 9:40 wf SB Sala przyroda ME IVp12 informatyka-1/2 VK IIIp13 wf SB Sala j.polski KM IVp5
     3 9:50-10:35 wf SB Sala muzyka MJ IVp5 j.polski KM IVp5 wf SB Sala zaj. wych. MŻ IVp13
     4 10:50-11:35 technika BK IVp13 j.angielski MŻ IVp1 j.angielski MŻ IVp1 j.angielski MŻ IVp13 matematyka IF IVp1
     5 11:45-12:30 religia AW IVp5 matematyka IF IVp1 matematyka IF IVp1 matematyka IF IVp1 plastyka MJ IVp5
     6 12:45-13:30   religia AW IVp5   j.polski KM IVp5 informatyka-2/2 VK IIIp13
     7 13:40-14:25   zdw-2/2 #iF IVp1 zkk-1/1 #aa IIp3 historia KM IVp5 etyka #Dm IVp5

      

     Plan lekcji oddziału - 4d

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 etyka #Dm IVp13 j.polski DK IVp3 matematyka VM IVp1 matematyka VM IVp2  
     2 8:55- 9:40 historia KM IVp1 matematyka VM IVp1 j.polski DK IVp3 technika BK IVp13  
     3 9:50-10:35 j.polski DK IVp3 wf SK Sala religia AW IVp4 muzyka MD IVp13 matematyka VM IVp2
     4 10:50-11:35 j.polski DK IVp3 wf SK Sala przyroda MS IVp13 j.polski DK IVp3 plastyka MJ IVp5
     5 11:45-12:30 informatyka-1/2 VK IIIp13
     j.angielski-2/2 MC Ip8
     j.angielski-1/2 MŻ IVp15
     informatyka-2/2 VK IIIp13
     j.angielski-1/2 MŻ IVp15
     j.angielski-2/2 MC Ip8
     przyroda MS IVp12 wf SK Sala
     6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 MŻ IVp15 j.angielski-2/2 MC Ip8 zaj. wych. MD IVp5 religia AW IVp4 wf SK Sala
     7 13:40-14:25   zdw-2/4 #iF IVp1 zkk-1/2 #aa IIp3   etyka #Dm IVp5

      

      

     Plan lekcji oddziału - 5a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 j.polski MT IVp4 etyka #DA IVp4 wych.rodz. MS IVp12 technika BK IVp13  
     2 8:55- 9:40 j.polski MT IVp4 religia AW IVp4 j.angielski MA IVp4 matematyka IF IVp1 j.polski MT IVp4
     3 9:50-10:35 historia AI IVp2 j.polski MT IVp4 plastyka BK IVp13 religia AW IVp4 matematyka IF IVp1
     4 10:50-11:35 wf SK Sala muzyka MJ IVp5 historia AI IVp2 j.angielski MA IVp1 geografia 0 IVp12
     5 11:45-12:30 wf SK Sala wf SK Sala zaj. wych. MT IVp4 j.polski MT IVp4 j.angielski MA IVp4
     6 12:45-13:30 matematyka IF IVp1 wf SK Sala matematyka IF IVp1 biologia MS IVp12 z.rozw.kreat MA IVp4
     7 13:40-14:25 zdw-2/2 #FIw IVp1 informatyka-1/2 VK IIIp13
     zkk-2/2 #BAk IIp3
     informatyka-2/2 VK IIIp13    
     8 14:35-15:20     etyka #DA IVp5    

      

     Plan lekcji oddziału - 5b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 religia AW IVp5 etyka #DA IVp4   j.polski DK IVp3 zaj. wych. DK IVp3
     2 8:55- 9:40 j.polski DK IVp3 j.angielski MY IVp2 j.angielski MY IVp5 muzyka MJ IVp5 historia AI IVp2
     3 9:50-10:35 j.angielski MY IVp12 religia AW IVp12 biologia MS IVp12 matematyka IF IVp1 j.polski DK IVp3
     4 10:50-11:35 wf TC Sala 2 technika BK IVp13 matematyka IF IVp11 wf TC Sala j.polski DK IVp3
     5 11:45-12:30 matematyka IF IVp1 j.polski DK IVp3 wf TC Sala wf TC Sala geografia 0 IVp12
     6 12:45-13:30   matematyka IF IVp1 wych.rodz. MS IVp12 historia AI IVp2 plastyka BK IVp13
     7 13:40-14:25 zdw-2/2 #FIw IVp1 zkk-2/2 #BAk IIp3 z.rozw.kreat MD IVp5 informatyka-2/2 VK IIIp13 informatyka-1/2 VK IIIp13
     8 14:35-15:20     etyka #DA IVp5    

      

     Plan lekcji oddziału - 5c

     Plan lekcji oddziału - 5d

      

     Plan lekcji oddziału - 6a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00       zdw-1/2 #KKw 43  
     1 8:00- 8:45 matematyka KK 43   wf TC Sala 5   wf TC lustr.
     2 8:55- 9:40 geografia 0 26 informatyka-1/2 PO 11 technika BK 10 matematyka KK 17 religia MR 30
     3 9:50-10:35 biologia MS 4 j.polski JL 23 matematyka KK 17 wf TC Sala 5 matematyka KK 43
     4 10:50-11:35 z.rozw.kreat MA 41 religia MR 30 j.polski JL 23 historia AI 20 j.angielski MA 41
     5 11:45-12:30 j.polski JL 23 historia AI 20 j.angielski MA 41 j.polski JL 23 j.polski JL 23
     6 12:45-13:30 plastyka BK 10 wf TC lustr. zaj. wych. MA 41   informatyka-2/2 PO 11
     7 13:40-14:25 j.angielski MA 41 muzyka MD 18 zdw-2/2 KK 41    
     8 14:35-15:20 etyka #WA 41 etyka #WA 10      

      

     Plan lekcji oddziału - 6b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00       zdw-1/2 #KKw 43  
     1 8:00- 8:45   plastyka MD 18   geografia 0 26 matematyka KK 43
     2 8:55- 9:40 biologia MS 4 muzyka MD 18 informatyka-2/2 PO 11 j.polski M- 38 zaj. wych. TC 26
     3 9:50-10:35 j.polski M- 38 religia MR 30 j.angielski MA 41 historia AI 20 wf TC Sala 5
     4 10:50-11:35 j.polski M- 38 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5
     matematyka KK 17 matematyka KK 17 wf TC Sala 5
     5 11:45-12:30 j.angielski MA 41 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     j.polski M- 38 j.angielski MA 41 religia MR 30
     6 12:45-13:30 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     matematyka KK 43 wf TC basen3 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5
     j.polski M- 38
     7 13:40-14:25 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     z.rozw.kreat MA 41 wf TC @ s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5
     technika BK 10
     8 14:35-15:20 etyka #WA 41 etyka #WA 10   informatyka-1/2 PO 11 historia AI 20

      

     Plan lekcji oddziału - 7a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00 zdw-3/3 MF 29        
     1 8:00- 8:45 matematyka MF 29 wych.rodz. HM 10 matematyka MF 29 wf MW Sala 5 informatyka-2/2 PO 11
     2 8:55- 9:40 j.angielski MA 41 matematyka MF 29 j.polski JL 23 geografia 0 26 j.angielski MA 41
     3 9:50-10:35 chemia BZ 48 plastyka MD 18 j.polski JL 23 fizyka MO 27 fizyka MO 27
     4 10:50-11:35 historia AI 20 geografia 0 26 j.niemiecki JO 32 j.niemiecki JO 32 matematyka MF 29
     5 11:45-12:30 religia MR 30 wf MW lustr. wf MW Sala 5 muzyka MD 18 biologia MS 4
     6 12:45-13:30 j.polski JL 23 zaj. wych. JL 23 wf MW Sala 5 j.polski JL 23 religia MR 30
     7 13:40-14:25   historia AI 20 biologia MS 4 chemia BZ 48 j.polski JL 23
     8 14:35-15:20   doradz. zaw. MU 13 j.angielski MA 41 z.rozw.kreat MA 41 informatyka-1/2 PO 11
     9 15:30-16:15     etyka-2/3 #KC 18 etyka-2/3 #KC 20  

      

     Plan lekcji oddziału - 7b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00         s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     1 8:00- 8:45 j.niemiecki-1/2 JO 32 biologia MS 4 j.polski JL 23 wf-1/2 TC basen1
     wf-2/2 VZ basen2
     s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     2 8:55- 9:40 z.rozw.kreat KG 34 fizyka MO 27 fizyka MO 27 wf-1/2 TC @
     wf-2/2 VZ @
     j.polski JL 23
     3 9:50-10:35 historia ED 18 historia ED 10 s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     matematyka VK 43 chemia BZ 48
     4 10:50-11:35 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     j.polski JL 23 s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5
     zaj. wych. VK 43 j.niemiecki-1/2 JO 32
     informatyka-2/2 VK 11
     5 11:45-12:30 biologia MS 4 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     geografia 0 26 chemia BZ 48 matematyka VK 43
     6 12:45-13:30 matematyka VK 43 geografia 0 26 matematyka VK 43 muzyka MD 18 plastyka MD 18
     7 13:40-14:25 j.polski JL 23 wf-1/2 TC Sala 5a
     wf-2/2 VZ lustr.
     j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     j.polski JL 23 informatyka-1/2 PO 11
     j.niemiecki-2/2 JO 32
     8 14:35-15:20 s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     wf-1/2 TC Sala 5a
     wf-2/2 VZ Sala 5
     j.niemiecki-2/2 JO 32 religia MR 30 doradz. zaw. MU 13
     9 15:30-16:15 s_zaj.sport.-1/2 RŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 EZ Sala 5a
     religia MR 30      

      

     Plan lekcji oddziału - 7c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00 s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
            
     1 8:00- 8:45 s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     geografia 0 26 chemia BZ 48 matematyka KK 17 chemia BZ 48
     2 8:55- 9:40 matematyka KK 43 s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     historia ED 18 fizyka MO 27 matematyka KK 43
     3 9:50-10:35 fizyka MO 27 s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     wf KŚ basen2 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     j.polski JL 23
     4 10:50-11:35 biologia 0 26 j.angielski-1/2 KG 34
     informatyka-2/2 PO 11
     wf KŚ @ wf KŚ Sala 5 j.polski JL 23
     5 11:45-12:30 zaj. wych. KŚ 32 j.polski JL 23 j.polski JL 23 wf KŚ Sala 5 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     6 12:45-13:30 historia ED 18 muzyka MD 18 matematyka KK 17 informatyka-1/2 PO 11
     j.angielski-2/2 IU 25
     j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     7 13:40-14:25 religia MR 30 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     geografia 0 26 biologia 0 26 plastyka MD 18
     8 14:35-15:20 j.polski JL 23   religia MR 30 z.rozw.kreat IU 25 s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     9 15:30-16:15         s_zaj.sport.-1/2 SB Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a

      

     Plan lekcji oddziału - 7d

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 j.polski M- 38 matematyka MF 29 wf-1/2 KŚ Sala 5a
     wf-2/2 MW lustr.
     zdw-1/2 MF 29 wych.rodz. HM 10
     2 8:55- 9:40 j.polski M- 38 geografia 0 26 wf-1/2 KŚ Sala 5a
     wf-2/2 MW Sala 5
     wf-1/2 KŚ Sala 5
     wf-2/2 MW Sala 5a
     matematyka MF 29
     3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 JO 32
     informatyka-2/2 PO 11
     chemia BZ 48 biologia 0 26 wf-1/2 KŚ lustr.
     wf-2/2 MW Sala 5a
     informatyka-1/2 PO 11
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     4 10:50-11:35 historia ED 18 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 MA 41
     chemia BZ 48 historia ED 18
     5 11:45-12:30 geografia 0 26 biologia 0 26 matematyka MF 29 matematyka MF 29 j.polski M- 38
     6 12:45-13:30 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 MA 41
     fizyka MO 27 j.polski M- 38 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 MA 41
     fizyka MO 27
     7 13:40-14:25   j.polski M- 38 zaj. wych. MF 29 religia MR 30 religia MR 30
     8 14:35-15:20   z.rozw.kreat MA 41 muzyka MD 18 plastyka MD 18  
     9 15:30-16:15     etyka-2/2 #KC 18 etyka-2/2 #KC 20  

      

     Plan lekcji oddziału - 7e

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00 zdw-1/2 #vmw 17        
     1 8:00- 8:45 geografia 0 26 matematyka KK 43   wf SB Sala 5a biologia MS 4
     2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 IU 25
     j.angielski-2/2 MY 10
     j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     j.polski M- 38 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     z.rozw.kreat IU 25
     3 9:50-10:35 matematyka KK 43 j.angielski-1/2 IU 25
     informatyka-2/2 PO 11
     j.polski M- 38 matematyka KK 17 j.polski M- 38
     4 10:50-11:35 chemia BZ 48 j.polski M- 38 j.angielski-1/2 IU 25
     j.angielski-2/2 MY 10
     geografia 0 26 historia AI 20
     5 11:45-12:30 historia AI 20 fizyka MO 27 matematyka KK 17 fizyka MO 27 informatyka-1/2 PO 11
     j.angielski-2/2 MY 10
     6 12:45-13:30 j.polski M- 38 wf SB Sala 5a zaj. wych. IU 25 chemia BZ 48 wf SB lustr.
     7 13:40-14:25 biologia MS 4 wf SB Sala 5 religia MR 30 muzyka MD 18 doradz. zaw. MU 13
     8 14:35-15:20   religia MR 30 wych.rodz. HM 10 plastyka BK 10  
     9 15:30-16:15     etyka-2/2 #KC 18 etyka-2/2 #KC 20  

      

     Plan lekcji oddziału - 7f

      

     Plan lekcji oddziału - 8a

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00          
     1 8:00- 8:45 j.angielski-1/2 IU 25
     j.angielski-2/2 MY 10
     chemia BZ 48 matematyka IF 17 j.polski KM 21 matematyka IF 17
     2 8:55- 9:40 matematyka IF 17 j.polski KM 21 geografia 0 26 j.polski KM 21 wf MW Sala 5a
     3 9:50-10:35 zaj. wych. IF 17 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     j.angielski-1/2 IU 25
     informatyka-2/2 PO 11
     z.rozw.kreat MY 10 wf MW Sala 5a
     4 10:50-11:35 wos MU 13 j.angielski-1/2 IU 25
     j.angielski-2/2 MY 10
     chemia BZ 48 informatyka-1/2 PO 11
     j.angielski-2/2 MY 10
     j.polski KM 21
     5 11:45-12:30 fizyka MO @ wos MU 13 fizyka MO 27 religia MR 30 e_dla_bezp MU 13
     6 12:45-13:30 biologia MS 4 religia MR 30 j.polski KM 21 matematyka IF 17 j.niemiecki-1/2 JO 32
     j.niemiecki-2/2 SZ 41
     7 13:40-14:25 historia AI 20   wf MW Sala 5 zdw-1/2 IF 17 historia AI 20
     8 14:35-15:20 wych.rodz. HM 21   wf MW Sala 5    

      

     Plan lekcji oddziału - 8b

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00   zdw-1/2 MF 29      
     1 8:00- 8:45 informatyka-1/2 PO 11 j.niemiecki JO 32 fizyka MO 27 wych.rodz. HM 10  
     2 8:55- 9:40 j.niemiecki JO 32 chemia BZ 48 matematyka MF 29 matematyka MF 29 informatyka-2/2 PO 11
     3 9:50-10:35 matematyka MF 29 geografia 0 26 chemia BZ 48 j.polski KM 21 j.polski KM 21
     4 10:50-11:35 j.polski KM 21 wf SB lustr. j.polski KM 21 wos MU 13 religia MR 30
     5 11:45-12:30 j.angielski KG 34 historia ED 10 j.polski KM 21 j.angielski KG 34 wf SB Sala 5
     6 12:45-13:30 wos MU 13 z.rozw.kreat KG 34 e_dla_bezp MU 13 fizyka MO 27 matematyka MF 29
     7 13:40-14:25 historia ED 18 etyka #Ed 10 wf SB Sala 5a zaj. wych. BK 10 j.angielski KG 34
     8 14:35-15:20 religia MR 30   wf SB Sala 5a etyka #Ed 20 biologia MS 4

      

      

     Plan lekcji oddziału - 8c

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00   wf SB Sala 5 zdw-3/3 MF 29    
     1 8:00- 8:45 wych.rodz. HM 21 wf SB Sala 5 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     chemia BZ 48 z.rozw.kreat KG 34
     2 8:55- 9:40 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5
     j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     chemia BZ 48 historia AI 20 biologia MS 4
     3 9:50-10:35 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5a
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5
     fizyka MO 27 matematyka MO 27 j.polski M- 38 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     4 10:50-11:35 matematyka MO 27 matematyka MO 27 fizyka MO 27 j.polski M- 38 j.polski M- 38
     5 11:45-12:30 wos MU 13 j.polski M- 38 wf SB basen1 j.niemiecki-1/2 JO 32
     informatyka-2/2 VK 11
     matematyka MO 27
     6 12:45-13:30 geografia 0 26 informatyka-1/2 PO 11
     j.niemiecki-2/2 JO 32
     wf SB @ religia MR 30 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     7 13:40-14:25 j.polski M- 38 religia MR 30 e_dla_bezp MU 13 wos MU 13 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     8 14:35-15:20 historia AI 20 j.niemiecki-1/2 JO 32 zaj. wych. MO 27 s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
     j.niemiecki-2/2 JO 32
     9 15:30-16:15       s_zaj.sport.-1/2 KŚ Sala 5
     s_zaj.sport.-2/2 JC Sala 5a
      

      

     Plan lekcji oddziału - 8d

     Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
     0 0:00- 0:00       zdw-1/2 #MFw 29  
     1 8:00- 8:45 fizyka MO 27 informatyka-1/2 PO 11 wf EZ Sala informatyka-2/2 VK 11 j.niemiecki-1/2 SZ 41
     j.niemiecki-2/2 JO 32
     2 8:55- 9:40 matematyka MF 29 historia ED 10 wf EZ Sala chemia BZ 48 chemia BZ 48
     3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     j.polski KM 21 zaj. wych. ED 18 matematyka MF 29 matematyka MF 29
     4 10:50-11:35 wf EZ Sala 5 j.polski KM 21 geografia 0 26 fizyka MO 27 j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     5 11:45-12:30 wf EZ Sala 5 j.niemiecki-1/2 SZ 41
     j.niemiecki-2/2 JO 32
     j.angielski-1/2 KG 34
     j.angielski-2/2 IU 25
     j.polski KM 21 j.polski KM 21
     6 12:45-13:30 religia MR 30 wos MU 13 matematyka MF 29 wos MU 13 e_dla_bezp MU 13
     7 13:40-14:25 wych.rodz. HM 21 etyka #Ed 10 j.polski KM 21 historia ED 20 biologia MS 4
     8 14:35-15:20     z.rozw.kreat KG 34 etyka #Ed 20 religia MR 30

      

     Plan lekcji oddziału - 8e

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl
   • magda.werner@vp.pl - administrator strony
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B)
   • v.skibicka.dyrektor@sp6.swidnica.pl
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe