• Zasady bezpiecznej pracy online

    • Zasady bezpiecznej pracy online

     Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

      

     Zasady ogólne

     1. Praca na wskazanej przez nauczyciela platformie e-learningowej odbywa się
      po uprzednim zgłoszeniu tego faktu dyrekcji szkoły i zaakceptowaniu jej jako narzędzia do pracy z uczniami.
     2. Główną platformą wykorzystywaną do zajęć online jest Microsoft Teams.
     3. Każdy nauczyciel sam decyduje o częstotliwości i formie prowadzenia zajęć online, mogą być to konsultacje, zajęcia wdrażające nowe tematy lub spotkania wychowawcze. Zajęcia mogą odbywać się z całą klasą lub wskazaną grupą uczniów.
     4. Długość trwania lekcji nie powinna przekraczać 30 minut.
     5. Wszyscy uczestnicy zajęć muszą przestrzegać zasad bezpieczeństwa w sieci opracowanych w Kodeksie Internauty oraz przyjętych przez szkołę instrukcji
      i procedur dotyczących ochrony danych osobowych i wizerunku.

      

     Zasady dotyczące bezpieczeństwa sprzętowego w pracy online nauczyciela

     1. Jeśli to możliwe, pracuj na sprzęcie służbowym i pozostań jedynym jego użytkownikiem.
     2. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, z jakich korzystasz, mają niezbędne aktualizacje systemu operacyjnego, oprogramowania oraz systemu antywirusowego.
     3. Nie otwieraj załączników z nieznanych źródeł dostarczanych poprzez korespondencję elektroniczną.
     4. Odchodząc od komputera, pamiętaj o zablokowaniu do niego dostępu.
     5. Przestrzegaj opracowanego w szkole Kodeksu Internauty (Załącznik nr 1).

      

     Zasady organizacji zajęć on-line

     Przed lekcją online

     1. Tworząc lekcję, wprowadź takie ustawienie, żeby mogły brać w niej udział tylko
      i wyłącznie osoby zaproszone.
     2. Ty jesteś właścicielem i prowadzącym lekcję i tylko Ty masz prawo do wyciszania uczestników i prezentowania swojego ekranu. Nie pozwól uczniom na przejęcie kontroli nad lekcją.
     3. Wymagaj od ucznia logowania się jego imieniem i nazwiskiem. Dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, z kim się komunikujesz.
     4. Nie publikuj linków do lekcji na stronie lub fanpage szkoły.

     W trakcie lekcji online

     1. Na początku lekcji wszyscy uczniowie wyciszają mikrofony. Włączają je dopiero
      na wyraźne polecenie lub wywołanie przez nauczyciela.
     2. Unikaj korzystania z narzędzi, które umożliwiają dostęp do lekcji osobom postronnym (popularne serwisy społecznościowe i komunikatory online).
     3. W przypadku, gdyby to się zdarzyło, skorzystaj z narzędzia wykluczenia – zablokuj nieproszonego gościa, a incydent zgłoś dyrektorowi szkoły.
     4. Zadbaj, żeby kamera pokazywała tylko to, co faktycznie chcesz pokazać, zwłaszcza
      w sytuacji, kiedy dzielisz  ekran z uczniami.
     5. Skorzystaj z wirtualnego tła - unikniesz komentarzy dotyczących Twojego otoczenia.
     6. Ani nauczyciel, ani uczniowie nie muszą mieć włączonej kamery – jeżeli grupa ustali takie zasady, lekcja może odbywać się na czacie + screen share i głos nauczyciela.
     7. Jeżeli uczniowie nie dostosują się do zasad współpracy i łamią ustalone reguły, możesz przerwać prowadzenie lekcji i zakończyć spotkanie.

      

     Zasady pracy podczas zajęć on-line

     1. Przed każdymi zajęciami wyłączamy wszystko, co mamy na komputerze lub komórce oraz wyłączamy inne urządzenia audiowizualne (radio, telewizor).
     2. Na zajęcia logujemy się zawsze swoim nadanym przez szkołę loginem. Wskazane jest logowanie na pięć minut przed rozpoczęciem zajęć (uczniowie).
     3. Nie podajemy nikomu spoza klasy hasła dostępu do naszych zajęć.
     4. Lekcję prowadzi wyłącznie nauczyciel i on ustala kolejność zabierania głosu
      przez pozostałych uczestników zajęć.
     5. W trakcie zajęć nie czatujemy z kolegami i nie komentujemy - jest to równoznaczne
      z zakłócaniem przebiegu lekcji i stanowi podstawę do usunięcia ucznia z zajęć.
     6. Przestrzegamy zasad opracowanej w szkole Netykiety ( Załącznik nr 2).
     7. Lekcji nie wolno nagrywać, fotografować, robić print screenów i upubliczniać. Złamanie tej ważnej zasady wiąże się nie tylko z wykluczeniem z lekcji, ale też
      z konsekwencjami prawnymi.
     8. Dane spotkanie czy zajęcia ostatni opuszcza nauczyciel po wyłączeniu się wszystkich uczniów.
     9. Nieodpowiednie zachowanie podczas zajęć online będzie oceniane zgodnie z WSO.

     NARUSZENIE PRAWA DO WIZERUNKU

     Jeżeli uczniowie upubliczniają np. nagraną lekcję bez uprzedniej zgody nauczyciela/ki, to w tej sytuacji przysługuje mu/jej roszczenie z art. 78 ust. 1 ustawy - Prawo Autorskie. Oznacza to, że może żądać zaniechania tego rozpowszechniania, usunięcia nagrania np. z portalu społecznościowego. Nauczyciel/ka może też dochodzić odszkodowania, zadośćuczynienia lub przekazania środków pieniężnych na cele społeczne.

     Jeżeli nauczyciel/ka udzielił/a zgody na rozpowszechnianie, to zgodnie z prawem autorskim może ją w każdym momencie odwołać (odwołanie to nie działa wstecz).
     W analogiczny sposób można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

      

      

     Źródła:           

     www.rpo.gov.p          

     www.gov.pl

     www.uodo.gov.pl

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • magda.werner@vp.pl - administrator strony
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B) Poland
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
   • Skrytka na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SP_6_Swidnica/SkrytkaESP
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe