• O projekcie

    • Partnerami projektu są: Gmina Miasto Świdnica, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

     Projekt skierowany jest do: nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz uczniów 7 publicznych szkół podstawowych w Świdnicy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.

     Termin realizacji: od 1.09.2019 do 30.04.2021

     Wartość dofinansowania z UE: 1.497.056,44 zł

     Zadania realizowane w projekcie to:

     • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
     • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
     • Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe i coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways.
     • Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
     • Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia.
     • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.
     • Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.
     • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje emocjonalno – społeczne.
     • Realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazdy na Politechnikę Wrocławską oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej na zajęcia cyfrowe w ramach Digital Pathways.

      

     Link do strony partnera projektu → tutaj

     Plakat projektu → tutaj

     Ulotka projektu → tutaj

      

      

      

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • magda.werner@vp.pl - administrator strony
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B) Poland
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
   • Skrytka na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SP_6_Swidnica/SkrytkaESP
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe