• Sukces Kaliny!
     • Sukces Kaliny!

      29.11.2019

      28 listopada 2019 r. uczennica klasy 3b ze SP nr 6 w Świdnicy Kalina Zięcina otrzymała I miejsce

      w Międzyszkolnym Konkursie Plastycznym „Bezpieczne zachowanie się w lesie” w kategorii wiekowej klas I-III.

      Była to już XIII edycja konkursu organizowanego przez Szkołę Podstawową

      nr 315 w Świdnicy. Głównym tematem prac było odzwierciedlenie wiedzy uczniów na temat bezpiecznego zachowania się w lesie, promowanie turystyki i bezpiecznych sposobów spędzania czasu wolnego na terenach leśnych.

       

      W tym roku jury postanowiło nagrodzić 5 uczestników, a wśród nich uczennicę naszej szkoły, której opiekunem była p. Anna Worobiec. Nagrody i pamiątkowe dyplomy wręczyła laureatom pani Alina Jasionowicz-wicedyrektor SP nr 315 w Świdnicy.

      Serdecznie gratulujemy Kalinie i życzymy dalszych sukcesów!

    • Andrzejki u przedszkolaków
     • Andrzejki u przedszkolaków

      29.11.2019

      Pielęgnując stary ludowy zwyczaj dzieci z oddziału przedszkolnego przeniosły się w magiczny świat wróżb, przepowiedni i zabaw andrzejkowych. Piosenką Czary-mary najmłodsi uczniowie rozpoczęli tradycyjne wróżby andrzejkowe. Dzieci dowiedziały się kim zostaną w przyszłości i czego mogą się spodziewać. Dużo radości przyniosła wróżba najbardziej kojarzona z Andrzejkami- lanie wosku przez dziurkę od klucza, a powstałe kształty były doskonałą okazją do rozwijania wyobraźni.

    • „Super Główka” ma już trzynaście lat!
     • „Super Główka” ma już trzynaście lat!

      29.11.2019

      Jak co roku, w listopadzie gościliśmy w naszej szkole uczestników Międzyszkolnego Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy Klas Trzecich „Super Główka”.  W tym roku konkurs odbył się już po raz trzynasty i adresowany był do wszystkich uczniów klas trzecich szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Świdnica. Wydarzenie to miało miejsce 28 listopada 2019 roku.

       

      Przewodnie hasło tegorocznego konkursu brzmiało „Wędrówki po Polsce”, a jego nadrzędnym celem było rozwijanie zainteresowań uczniów klas młodszych różnymi dyscyplinami wiedzy. Rozgrywki konkursowe miały na celu również:

      - wdrażanie do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji;

      - kształtowanie umiejętności praktycznego stosowania wiedzy;

      - pogłębianie zainteresowań czytelniczych;

      - pogłębianie wiedzy dotyczącej geografii Polski;

      - rozwijanie wrażliwości na piękno ojczystych krajobrazów;

      - rozwijanie szacunku i dumy z dziedzictwa kulturowego i tradycji Polski;

      - przybliżenie postaci wielkich Polaków;

      - doskonalenie umiejętności współdziałania w zespole.

       

      Patronem i sponsorem nagród dla uczestników konkursu był Urząd Miejski w Świdnicy. Fundatorem materiałów służących przygotowaniu i organizacji konkursu była dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy.

       

      Autorkami zadań konkursowych oraz scenariusza konkursu były nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej ze Szkoły Podstawowej nr 6, p. Elżbieta Rasiewicz i p. Beata Winnicka Hul.

       

      Uczniowie w trakcie rywalizacji wykonywali 7 zadań z różnych dyscyplin wiedzy, tematycznie związanych z Polską. Podczas konkursu uczniowie rozwiązywali test sprawdzający umiejętność cichego czytania ze zrozumieniem „Legendy o Mikołajku nadmorskim”. Rozwiązywali krzyżówkę związaną z postaciami wielkich Polaków oraz bohaterami polskich baśni i legend. Musieli wykazać się wiedzą na temat usytuowania naszego kraju na mapie Europy oraz znajomością dat i nazw najważniejszych świąt i zwyczajów polskich. Prezentowali swoje umiejętności matematyczne podczas pamięciowych obliczeń w zakresie 100.  Układali puzzle przedstawiające polskie stroje ludowe. Jako drużyna, musieli także wykazać się sprawną organizacją i efektywną współpracą zespołową.    

       

      W konkursie uczestniczyło dziesięć dwuosobowych drużyn z klas trzecich (które zostały wyłonione drogą eliminacji szkolnych) z następujących szkół:

       

      1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Świdnicy
      2. Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy
      3. Szkoła Podstawowa nr 2 w Świdnicy
      4. Szkoła Podstawowa nr 315 w Świdnicy
      5. Szkoła Podstawowa nr 4 w Świdnicy
      6. Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy
      7. Szkoła Podstawowa nr 8 w Świdnicy
      8. Społeczna Szkoła Podstawowa w Świdnicy
      9. Szkoła Podstawowa w Pszennie       
      10. Szkoła Podstawowa w Witoszowie Dolnym   

       

      Laureatami I nagrody została drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy w składzie: Julia Brulewska, Natalia Zakrzewska.  

    • Szkolny Konkurs Recytatorski „Ortograficzne wierszyki”
     • Szkolny Konkurs Recytatorski „Ortograficzne wierszyki”

      27.11.2019

      Samorząd klas młodszych 26 listopada 2019 r. przygotował Szkolny Konkurs Recytatorski „Ortograficzne wierszyki” dla klas II-III.

       

      Celem konkursu było: rozwijanie uzdolnień recytatorskich i teatralnych, promowanie dzieci o wybitnych zdolnościach recytatorskich, ukazanie twórczej aktywności jako źródła osobistej satysfakcji, rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz wyobraźni, mowy, myślenia. Głównym zaś celem przewodnim było utrwalenie zasad ortograficznych poprzez recytację humorystycznych wierszyków.

       

      19 uczestników konkursu pięknie się zaprezentowało. Jury w składzie: p. Elżbieta Surdyka-Stec, p. Łucja Puczko i p. Anna Worobiec po ocenie odpowiedniej dykcji, interpretacji tekstu, ogólnego wrażenia estetycznego ogłosiło wyniki.

       

      Laureatami zostali:

       

      I miejsce

       

      Zuzanna Uhryn - klasa II b - opiekun p. Joanna Antoniak

      Krzysztof Barcik - opiekun p. Anna Worobiec

       

      II miejsce

       

      Zuzanna Komorowska - klasa II a - opiekun p. Beata Winnicka-Hul

      Michał Magierowski - klasa III c - opiekun p. Łucja Puczko

       

      III miejsce

       

      Martyna Kępa - klasa III b - opiekun p. Anna Worobiec

      Zofia Malczyk - klasa III d - opiekun p. Kinga Hydzik

      Jacek Sobczyński - klasa III b - opiekun p. Anna Worobiec

       

       

      Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy dalszych sukcesów!!!!

    • Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych
     • Dzień Pluszowego Misia w oddziałach przedszkolnych

      27.11.2019

      Nasze przedszkolaki uczestniczyły w obchodach Światowego Dnia Pluszowego Misia. Z tej okazji każde dziecko przyniosło do przedszkola swojego ulubionego przyjaciela - Misia. Wstępem do wspólnej zabawy było wysłuchanie historii powstania tego święta. Następnie dzieci bawiły się wspólnie przy piosenkach, uczestniczyły w konkursie sportowym oraz nauczyły się krótkiego wierszyka o niedźwiadku. Zwięczeniem wspólnej zabawy była degustacja miodu, który wszystkim smakował.

    • Zdrowo jem, więcej wiem
     • Zdrowo jem, więcej wiem

      27.11.2019

      Uczniowie z oddziałów przedszkolnych wzięli udział w zajęciach promujących zdrowy tryb życia, w ramach projektu „Zdrowo jem, więcej wiem”.

      W naszych salch zgromadziliśmy kolorowe dary natury – owoce i warzywa, które podzieliliśmy na 5 grup kolorystycznych. Utworzyły one wspaniałą, pachnącą dekorację zajęć. Rywalizowaliśmy w dwóch grupach – owoców i warzyw zdobywając punkty za poszczególne konkurencje i zadania.

      Na konkurs złożyły się między innymi: znajomość warzyw i owoców, konkurs smaku: „Czy wiesz, co jesz?”, konkurs dotyku: „Czy wiesz, co to jest?”, wyszukiwanie owocowego lub warzywnego króla bądź królowej oraz wymyślanie zagadek i rymowanek a także wykonanie owocowej sałatki.

      Projekt zakończyliśmy wykonaniem dużego plakatu z naszymi pracami oraz wspólną zabawą z kl. Ic przy piosence "Witaminki".

    • Festiwal Nauk Matematyczno - Przyrodniczych
     • Festiwal Nauk Matematyczno - Przyrodniczych

      25.11.2019

      W dniach 18-22 listopada w naszej szkole odbył się Festiwal Nauk Matematyczno - Przyrodniczych. Odwiedzili nas: dietetyk - pani Kwiatkowska, leśnik - pani Drozdowska oraz pracownik SANEPIDU - pani Grobelna.

      Na zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli uczniowie łamali szyfry, rozwiązywali quiz matematyczny Milionerzy, wyznaczali gęstość substancji, poznali sposoby dziedziczenia zgodnie z prawami Mendla oraz rodzaje rysunków technicznych.

      Doradca zawodowy zorganizował dodatkowo warsztaty z przedsiębiorczości oraz filozofii matematyki "czyli od czego wszystko się zaczęło?" Uczniowie uczestniczyli w matematycznych andrzejkach, montowali oraz demontowali komputery, poznali rzuty aksonometryczne, próbowali swoich sił na zajęciach z chemii pt. "W świecie barw" oraz "Spróbuj, nie pekaj!". Była też matematyka że Scratchem oraz magia brył.

    • Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Konwencji Praw Dziecka
     • Warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Konwencji Praw Dziecka

      22.11.2019

      Dnia 20.11.2019 r. w klasie III b pod opieką p. Anny Worobiec odbyły się warsztaty z okazji Międzynarodowego Dnia Konwencji Praw Dziecka. W tym dniu wszyscy uczniowie przyszli ubrani  na niebiesko oraz ozdobili salę lekcyjną niebieskimi balonami. Tematem przewodnim było hasło „Dla każdego dziecka-dziecinstwo”. Dzieci przeprowadzały wywiad z rodzicami, dziadkami na temat wspomnień dotyczących dziecińtwa, a zdaniem dominującym wypowiedzi było „ A za moich czasów dzieciństwo było inne...”

      Następnie uczniowie  wraz z wychowawcą obejrzeli prezentację mutimedialną dotyczącą Praw Dziecka. Dowiedzieli się, że dzieciom przysługują prawa, tak jak osobom dorosłym i że zostały one spisane w dokumencie Konwencja o Prawach Dziecka. Omówiono zawarte w nim prawa oraz wykorzystując metody aktywizujące przeprowadzono wiele atrakcyjnych ćwiczeń. Wszyscy przypomnieli sobie, że mają  prawo do wychowywania się w rodzinie, do nauki przez zabawę i bycie sobą, do tajemnic, do poszanowania tego, że każdy z nas jest inny i że mamy prawo do niepowodzeń. Mamy prawo do wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki. Mówili  też o tym, że nikt nie ma prawa używać wobec innych przemocy. Zarówno tej fizycznej, jak też psychicznej. Wszyscy podkreślili, że jeśli zaznamy krzywdy i przemocy możemy natychmiast szukać pomocy. Możemy się zwrócić do naszych rodziców, wychowawców, dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa, a nawet do policjanta.

      Na zakończenie dzieci wspólnie pracowały  w grupach, nad rysunkami ilustrującymi ich prawa tworząc ciekawe plakaty.

      Dzięki tym warsztatom uczniowie zwrócili uwagę na potrzeby dzieci z całego świata, na problemy, z jakimi borykają się inne kraje kształtując tym samym wrażliwość dzieci na potrzeby drugiego człowieka.

    • KONKURS PRZYRODNICZY „W LEŚNEJ KRAINIE”
     • KONKURS PRZYRODNICZY „W LEŚNEJ KRAINIE”

      22.11.2019

      21 listopada odbył się konkurs przyrodniczy dla uczniów klas drugich „W leśnej krainie”. Tematyka konkursu obejmowała różnorodne zagadnienia dotyczące polskich lasów, roślin, zwierząt oraz zasad zachowania w lesie. Zawodnicy musieli wykazać się dużą wiedzą i umiejętnościami, ponieważ wykonywali wiele zróżnicowanych zadań.

      Po podliczeniu punktów uzyskanych za poszczególne zadania wyłoniono zwycięzców.

       

      I       miejsce zdobyła klasa 2a

      II     miejsce zdobyła klasa 2b i 2d

      III    miejsce zdobyła klasa 2c

            

      Gratulujemy wszystkim uczestnikom ogromnej wiedzy i umiejętności.

                                                            

                                                         Organizatorami konkursu były: A. Szal, A. Figiela, E.Gągała

    • Window of life Zmieniaj z nami świat na LEPSZE
     • Window of life Zmieniaj z nami świat na LEPSZE

      22.11.2019

      Dom Dziecka  "Window of live"  to ugandyjsko-polska inicjatywa, której celem jest stworzenie domu i zapewnienie opieki osieroconym i potrzebującym dzieciom w  Masindi w Ugandzie.

      W ramach współpracy z organizacją #Window of life oraz szerzenia idei wolontariatu wśród uczniów pragniemy poinformować, że na terenie szkoły

       

      PROWADZIMY ZBIÓRKI RZECZOWE:

      1. Kurtki i płaszcze przeciwdeszczowe

      2. Białe skarpetki

      3. Zakryte czarne buty dla chłopców i dziewcząt

      4. Crocsy

      5. Pampersy

      6. Butelki na wodę z filtrem

      Prowadzimy również zbiórkę funduszy dla domu dziecka, datki będą zbierane raz w tygodniu.

       

      PRZYKŁADOWE KOSZTY w Masindi:

      - worek ryżu dla całej rodziny na miesiąc – 380 zł

      - worek fasoli dla całej rodziny na miesiąc - 180 zł

      - mleko dla dzieci na miesiąc - 180 zł

      - nocna ochrona domu na miesiąc - 250 zł

       

      Osoba kontaktowa w szkole: Magdalena Zawadzka

    • Wizyta policjanta w naszej szkole
     • Wizyta policjanta w naszej szkole

      18.11.2019

      W piątek 15 listopada odwiedził nas pan policjant, uczniowie klas 4a,4b,5a i 5b mieli sposobność porozmawiać na temat postępowania w sprawach nieletnich. Omówione zostały czyny karalne, odpowiedzialność cywilna nieletnich i ich opiekunów, formy i przejawy demoralizacji oraz formy zapobiegania agresji i przemocy rówieśniczej.Spotkanie było bardzo ciekawe, dzieci miały możliwość wspólnej dyskusji i wymiany spostrzeżeń. Dziękujemy za bardzo pouczającą lekcję.

    • Koszykówka dziewcząt - klasy młodsze
     • Koszykówka dziewcząt - klasy młodsze

      14.11.2019

      13 listopada odbyły się kolejne zawody w ramach współzawodnictwa szkolnego - piłka koszykowa. Tym razem rywalizowały dziewczęta z rocznika 2007- 08. Dziewczęta zajęły III miejsce. Najlepszą zawodniczką została Jagoda Regnowska.

      Skład naszej drużyny: Godula Hanna, Idziak Zuzanna, Jaworska Aleksandra, Karman Alicja, Kucharska Marcelina, Kudyba Joanna,  Łepkowska Wiktoria, Mazurek Maja, Regnowska Jagoda, Tomczak Małgorzata, Widła Magda.

    • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF
     • Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF

      13.11.2019

      20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka. Jest to moment, w którym uwaga wszystkich kierowana jest na dzieci i ich prawa. W tym roku mija dokładnie 30 lat od uchwalenia najważniejszego dokumentu stanowiącego o prawach najmłodszych. W tym szczególnym dniu Dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem.

      Nasza szkoła została zgłoszona do akcji Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z UNICEF. Przybliżymy uczniom zapisy Konwencji o prawach dziecka w oparciu o przygotowane przez UNICEF scenariusze zajęć, plakaty, warsztaty. Tegorocznym hasłem przewodnim Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka jest dzieciństwo –„dla każdego dziecka, dzieciństwo”.

      20 listopada pamiętajcie o kolorze niebieskim jako symbolu solidarności ze wszystkimi dziećmi na świecie, również tymi, których prawa nie są przestrzegane. Tego dnia prosimy by uczniowie i wszyscy pracownicy przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – przyłączą się tym samym do setek tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy także zaangażują się w globalne obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF.

    • Jesienne Czary - Mary
     • Jesienne Czary - Mary

      13.11.2019

      Z przyjemnością informujemy, że rodzinny konkurs plastyczny pt. " Jesienne Czary - Mary" został rozstrzygnięty. Celem konkursu było zwrócenie uwagi na różnice zachodzące w przyrodzie oraz możliwość rozwijania twórczości plastycznej poprzez rodzinne wykonanie pracy.Zaangażowanym rodzicom oraz ich dzieciom serdecznie dziękujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    • Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy niepodległości”
     • Sukces naszych uczniów w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Barwy niepodległości”

      12.11.2019

      Komisja oceniająca 284 prace, które wpłynęły z 25 placówek oświatowych z całej Polski na XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Barwy Niepodległości” organizowany przez MDK w Świdnicy, postanowiła przyznać 22 nagrody i 46 wyróżnień. Cieszymy się ogromnie, że wśród laureatów znaleźli się uczniowie z naszej szkoły przygotowani przez p. Annę Maciejewską, p. Annę Worobiec, p. Beatę Winnicką- Hul oraz p. Bożenę Kawałkowską. Prace plastyczne o tematyce patriotycznej nawiązywały do Narodowego Święta Niepodległości, przedstawiały bohaterów, którzy walczyli o niepodległość 101 lat temu.

      7 listopada 2019 r. w Klubie „Bolko” w Świdnicy wręczono laureatom konkursu plastycznego pamiątkowe dyplomy oraz ciekawe nagrody.

       

       

      Nagrody otrzymali:

      -Martyna Kępa z klasy 3b

      -Julia Ziomek z klasy 2a

       

      Wyróżnienia otrzymali:

      -Natalia Karaś – z klasy 1a

      -Maja Borowska –z klasy 2a

      -Oliwia Widuto – z klasy 2a

      -Pola Kubiszyn -z klasy 2d

      -Kalina Zięcina – z klasy 3b

      -Maja Mazurek - z klasy 6d

      -Hubert Jasinowski – z klasy 7b

      Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

    • Piernikarze z SP 6 - warsztaty w piernikarni
     • Piernikarze z SP 6 - warsztaty w piernikarni

      12.11.2019

      Zbliża się okres Świąt więc uczniowie Sp6 praktykowali i zapoznawali się z historią wypiekania pierników. W warsztatach, 8 listopada pod okiem doświadczonego Piernikarza, brała udział klasa IVB. Każdy uczeń mógł wyrobić ciasto, uformować kształt piernika, wypiec i udekorować kolorowym lukrem, by na koniec zabrać własne wypieki do domu. Wspaniała zabawa, a przede wszystkim doskonała forma poznania historii powstania tego wspaniałego przysmaku. Na wycieczkę wybraliśmy się Koleją, co było również przygodą dla wielu uczniów.

    • Z książką patriotycznie
     • Z książką patriotycznie

      11.11.2019

      W dniu 30 października 2019r. odbył się szkolny Konkurs Pięknego Czytania dla uczniów klas drugich i trzecich pod hasłem Początki państwa polskiego. Składał się on z dwóch etapów. Celem konkursu było:

      - kształcenie nawyku kulturalnego obcowania z książką- doskonalenie techniki czytania- kształtowanie postaw patriotycznych

      Etap pierwszy odbywał się w szkole.

      Każdy uczestnik musiał przygotować fragment dowolnego utworu związanego z początkami państwa polskiegoi przeczytać go nie przekraczając czasu 3 minut. Ocenie podlegała płynność i bezbłędność czytania, wyrazistośći interpretacja czytanego tekstu.Najciekawiej zaprezentowali się uczniowie: Julia Brulewska, Antonina Lipiecka, Nicola Kępa, Piotr ChudzińskiPatrycja Zygmunt, Aleksandra Przychodzka, Zofia Malczyk.

      Uczniów do konkursu przygotowały panie: Beata Winnicka, Joanna Antoniak, Halina Styrna, Elżbieta Rasiewicz, Anna Worobiec.

      W dniu 6 listopada uczniowie wzięli udział w drugim etapie konkursu Początki państwa polskiego i walczylio miejsca. Finał konkursu odbył się w Filii nr 1 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy i został zorganizowany w ramach miejskich obchodów 11 listopada - Narodowego Święta Niepodległości.

      Uczestnicy czytali utwory o charakterze patriotycznym, a komisja w składzie: Małgorzata Andrzejewska, Elżbieta Surdyka-Stec, Marta Wojciechowska, po wysłuchaniu uczniów zadecydowała, że nagrody otrzymują:

      I nagrodęNicola Kępa

      dwie równorzędne II nagrody:Julia BrulewskaAntonina Lipiecka

      cztery równorzędne III nagrody:Piotr ChudzińskiPatrycja ZygmuntAleksandra PrzychodzkaZofia Malczyk

      Zwycięzcy konkursu za ciekawą prezentację otrzymali piękne nagrody książkowe oraz dyplomy i upominki. Uczestników brawami nagradzała klasa 3d wraz z wychowawczynią. Było pięknie i patriotycznie!

      Konkurs przygotowały panie: Halina Styrna, Łucja Puczko, Elżbieta Surdyka-Stec i kierownik biblioteki Małgorzata Andrzejewska.

    • Śniadanie daje moc
     • Śniadanie daje moc

      11.11.2019

      W dniu 8 listopada 2019r.-w Dniu Zdrowego Śniadania uczniowie klas 0-III ze SP nr 6 w Świdnicy kolejny raz wzięli czynny udział w ogólnopolskiej akcji „Śniadanie daje moc”. Wspólne śniadanie dziecka, rodzica, nauczyciela to świetna zabawa, dzięki której najmłodsi nauczyli się jak ważne jest codzienne, zdrowe odżywianie.

       

      W klasach odbyły się poprzedzające akcję zajęcia edukacyjne, dzięki którym uczniowie poznali normy wynikające z piramidy żywieniowej. Znając receptę na właściwe odżywianie dzieci poprzynosiły zdrowe i pożywne produkty do przygotowania wspólnego śniadania w klasie.

       

      Dzieci wraz z rodzicami zadbali w tym dniu o kulturalne przygotowanie stołów do posiłku oraz o podstawowe zasady higieny, czyli umycie rąk przed wykonywaniem kanapek.

       

      Mali kucharze wykazali się bogatą wyobraźnią. Z przyniesionych produktów powstawały kolorowe, dekoracyjne kanapki.  Przybrały one rozmaite kształty. Były to fantazyjne postacie z bajek, ulubione zwierzątka. Nie można było oderwać wzroku od smacznie wyglądających sałatek na kolorowych miseczkach. Tak wykonane i przyozdobione potrawy według różnych pomysłów dzieci, uatrakcyjniały ich pracę i wzmagały apetyt.

       

      W kulturalny sposób spożywały zrobione przez siebie kanapki, sałatki, a niektóre z nich próbowały nawet nowych smaków. Dzieliły się z innymi kanapkami wykonanymi przez siebie. Rozmawiały między sobą o tym, co lubią jeść na śniadanie, co im dzisiaj smakowało i co będą chciały zmienić w dotychczasowym spożywaniu posiłku.

       

      Po zakończonym posiłku dzieci narysowały wspólne śniadanie -co im najbardziej się podobało, co sobie wybrały na wspólne śniadanie. Powstała z tego wystawa, która przypomina dzieciom o najważniejszych celach akcji „Śniadanie daje moc.

       

      Uczniowie zrozumieli, że prawidłowe żywienie jest jednym z czynników mających wpływ na wzrost, rozwój i zdrowie dziecka. Odpowiednia dieta zapewni im harmonijny wzrost, dojrzewanie, sprawność fizyczną oraz zdolność do nauki, chroni też przed niedoborami pokarmowymi i przed rozwojem chorób powstających na tle wadliwego żywienia.

       

      Całość akcji „Śniadanie daje moc’ obserwował Samorząd klas I-III pod kierunkiem p. Anny Worobiec, a wnioski zostały zamieszczone  w tym reportażu. Efekty wspólnej pracy można zobaczyć w galerii zdjęć.