Archiwum

Warsztaty szkoleniowe „Mały Ratowniczek - bezpieczne wakacje” VI 2017

Na przełomie maja i czerwca 2017 roku Samorząd klas I-III pod opieką p. Anny Worobiec i p. Haliny Styrny wspólnie z panią pielęgniarką p. Anną Wawro przeprowadził zajęcia warsztatowe dotyczące pierwszej pomocy pod nazwą „Mały ratowniczek - bezpieczne wakacje” dla klas drugich i trzecich. Całość warsztatów oparta jest na założeniach Programu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i uczymy ratować”. Program ma charakter profilaktyczny, który ma na celu wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których zależy od nas czyjeś życie.

Zbliża się okres wakacji, czyli wzmożonej aktywności ruchowej, co się wiąże z różnymi skaleczeniami, wypadkami. W związku z tym pani pielęgniarka przygotowała pokaz apteczki medycznej oraz ćwiczenia praktyczne dotyczące prawidłowego zachowania się podczas omdlenia, oparzeń, stłuczeń, zwichnięć, otarcia skóry, ukąszenia owadów, krwawienia z nosa.

Dzieci przypomniały sobie i utrwaliły podstawowe numery telefonów służb ratowniczych w Polsce: 997, 998, 999 i 112.

Na warsztatach uczniowie nauczyli się podstawowych czynności ratujących życie:

Sprawdzanie przytomności.

Bezpieczeństwo osoby poszkodowanej.

Wzywanie pomocy.

Sprawdzanie oddechu.

Pozycja boczna poszkodowanego.

Oddechy ratownicze.

Następnym zadaniem było przeprowadzenie symulowanej rozmowy telefonicznej mającej na celu zawiadomienie o niebezpieczeństwie, w której dzieci:

· przedstawiały się,

· udzielały informacji o miejscu zdarzenia albo własnym adresie,

· rodzaju niebezpieczeństwa.

Praktycznie uczniowie wykazali się podczas scenki symulacyjnej na fantomie, gdzie utrwalali poznane zasady udzielania pierwszej pomocy. Na zakończenie warsztatów dzieci z klas III podsumowały swoje wiadomości w konkursie plastycznym na temat „Pierwsza pomoc ratuje życie”. Nagrody ufundowane przez Czerwony Krzyż wręczyła pani pielęgniarka wszystkim zwycięzcom. Nagrody zdobyli uczniowie z klasy III b: Krzysztof Szpak, Magda Widła i Fabian Powroźnik.

Wyróżnienia zdobyli: Jan Danieluk, Wiktoria Gadzińska, Agnieszka Olejniczak, Dominika Majewska, Sebastian Jaroszewski.

Gratulujemy zwycięzcom, a wszystkim uczniom życzymy zdrowych i bezpiecznych wakacji!

Więcej zdjęć w zakładce Album fotograficzny

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
    58-100 Świdnica
    ul. Wodna 5-7 (budynek A)
    ul. Jodłowa 21 (budynek B)
  • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
    74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć