O projekcie Regulamin rekrutacji Harmonogram

Świdnicka Mozaika Edukacyjna

O projekcie

Partnerami projektu są: Gmina Miasto Świdnica, Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 4 im. Henryka Sienkiewicza w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 105 w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 315 im. Jana Pawła II w Świdnicy, Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

Projekt skierowany jest do: nauczycieli, pracowników pedagogicznych oraz uczniów 7 publicznych szkół podstawowych w Świdnicy, których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Świdnica.

Termin realizacji: od 1.09.2019 do 30.04.2021

Wartość dofinansowania z UE: 1.497.056,44 zł

Zadania realizowane w projekcie to:

 • Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia TIK.
 • Wyposażenie szkolnych pracowni w narzędzia do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych.
 • Realizacja szkoleń doskonalących dla nauczycieli i pracowników pedagogicznych – warsztaty szkoleniowe i coaching, w tym Kalejdoskop Kariery i Digital Pathways.
 • Organizacja zajęć dydaktyczno – wyrównawczych.
 • Realizacja różnych form rozwijania uzdolnień ucznia.
 • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów.
 • Zajęcia specjalistyczne wraz ze wsparciem psychologiczno – pedagogicznym.
 • Zajęcia specjalistyczne dla uczniów m.in. logopedia, specyficzne trudności w nauce, kompetencje emocjonalno – społeczne.
 • Realizacja alternatywnych form nauczania, w tym wyjazdy na Politechnikę Wrocławską oraz do Centrum Edukacji Ekologicznej w Krzyżowej na zajęcia cyfrowe w ramach Digital Pathways.

 

Link do strony partnera projektu → tutaj

Plakat projektu → tutaj

Ulotka projektu → tutaj

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
  58-100 Świdnica
  ul. Wodna 5-7 (budynek A)
  ul. Jodłowa 21 (budynek B)
 • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
  74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć