Nawzajem Sobie Potrzebni Sałatki dla babki Fotki Ciotki Spotkanie z historią Warsztaty wielkanocne „Pisanki, kraszanki, malowanki" w ramach programu „Nawzajem sobie potrzebni” Warsztaty czytelnicze

Program Edukacja do Starości Nawzajem Sobie Potrzebni

Nawzajem Sobie Potrzebni

1 marca 2017 w sali widowiskowej I Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy odbyła się uroczysta inauguracja Programu Edukacja do Starości Nawzajem Sobie Potrzebni, który będzie realizowany od marca do czerwca 2018 również w naszej szkole. Projekt przygotowała i koordynuje Regionalna Koalicja na Rzecz Zdrowego Starzenia się, do której należy w sumie 15 podmiotów, w tym z powiatu świdnickiego – Uniwersytet Trzeciego Wieku w Świdnicy, Społeczna Akademia Nauk Wydział Zamiejscowy w Świdnicy, Sudecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Świdnicy, Starostwo Powiatowe w Świdnicy, miasto i gmina Świdnica, Marcinowice, Żarów, Strzegom i Świebodzice.

 Celem programu jest:  

a) rozwijanie wśród dzieci pojmowania starości jako naturalnej fazy rozwoju człowieka, etapu równoprawnego z innymi;

b) przeciwdziałanie przyjmowaniu przez dzieci negatywnych stereotypów dotyczących starości;

c) kształtowanie pozytywnego myślenia  o starości innych, a w perspektywie czasu również o swojej;

d/ uświadomienie dzieciom, że wszelkie przejawy dyskryminacji wobec seniorów z czasem mogą dotyczyć  każdego z nas;

e) wskazywanie korzyści płynących z uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym;

f) rozwijanie u dzieci przekonania, że pokolenie starszych osób ma podobne potrzeby jak inne grupy wiekowe (potrzeba bezpieczeństwa, przynależności, miłości, szacunku, uznania, samorealizacji, potrzeby poznawczo-intelektualne);

g) zwiększenie wrażliwości na potrzeby osób starszych;

h) rozwijanie kompetencji kulturowych (otwartość, szacunek, tolerancja);

i)uświadomienie dzieciom, że wysoką jakość własnej starości buduje się przez całe życie  oraz przekonanie do podejmowania zachowań prozdrowotnych.

Uczniowie w ramach programu będą uczestniczyć w  warsztatach, zajęciach aktorskich, malarskich, spotkaniach z ciekawymi ludźmi, które będą prowadzić Seniorzy-Edukatorzy. Szkolną koordynatorką programu jest Joanna Żach.

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
    58-100 Świdnica
    ul. Wodna 5-7 (budynek A)
    ul. Jodłowa 21 (budynek B)
  • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
    74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć