Plan lekcji Organizacja roku szkolnego Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2019/2020 Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia dodatkowe Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Kalendarz Konkursów Szkolnych i Międzyszkolnych Plan i koncepcja pracy szkoły Godz. pracy pedag., psychol. świetl., bibl., pielęgn. Ubezpieczenie NNW na rok szkolny 2019/2020 Reguły właściwego zachowania się uczniów na przerwach i podczas lekcji Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy Zarządzenie nr 6/2014 dyr. szk. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć w-f Zarządzenie w sprawie bezpłatnych podręczników Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Skargi i wnioski Innowacje, programy, projekty w roku szkolnym 2019/2020

Organizacja roku szkolnego

Plan lekcji

Plan lekcji ważny od 13 listopada 2019

Plan lekcji oddziału - 0a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 j.angielski TK IVp15 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2
2 8:55- 9:40 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2
3 9:50-10:35 religia WA Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2
4 10:50-11:35 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2
5 11:45-12:30 zerówka AC Ip2 j.angielski TK Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2 zerówka AC Ip2
6 12:45-13:30   zerówka AC Ip2   zerówka AC Ip2 religia WA Ip2

 

 

Plan lekcji oddziału - 0b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a
2 8:55- 9:40 zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a
3 9:50-10:35 zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a j.angielski ZW Sala 2 zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a
4 10:50-11:35 religia WA Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a
5 11:45-12:30 zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a zerówka KI Ip2a religia WA Ip2a
6 12:45-13:30 zerówka KI Ip2a   zerówka KI Ip2a   j.angielski ZW Ip5

 

 

Plan lekcji oddziału - 1a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk HM IIp1 j.angielski ID IIp1 religia WA IIp1 religia WA IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIIp14 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 j.angielski ID IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AF IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM sala zabaw e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
5 11:45-12:30   e_wczesnoszk HM IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1 etyka #ew IIp1 e_wczesnoszk HM IIp1
6 12:45-13:30         etyka #ew IIp1

 

 

Plan lekcji oddziału - 1b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 j.angielski ID Ip11
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 j.angielski ID Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk EG sala zabaw e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG sala zabaw e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG IIIp14
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk EG Ip11 religia WA Ip11 religia WA Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk EG Ip11
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk EG Ip11 e_wczesnoszk AF Ip11   etyka #ew IIp1 e_wczesnoszk EG Ip11
6 12:45-13:30         etyka #ew IIp1


 

Plan lekcji oddziału - 1c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk HK Ip5
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ sala zabaw e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5
4 10:50-11:35 j.angielski ZW Sala 2 e_wczesnoszk RJ Ip5 e_wczesnoszk RJ IIIp14 religia BR Ip5 e_wczesnoszk RJ Ip5
5 11:45-12:30   religia BR Ip5 e_wczesnoszk RJ sala zabaw etyka #ew IIp1 j.angielski ZW Ip5
6 12:45-13:30         etyka #ew IIp1


 

Plan lekcji oddziału - 1d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 religia BR Ip12 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN IIIp4 e_wczesnoszk AN IIIp14
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 religia BR Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AN Ip12 j.angielski ZW Ip12 j.angielski ZW Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN sala zabaw
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk AN Ip12 e_wczesnoszk AN Ip12   etyka #ew IIp1 e_wczesnoszk AN Ip12
6 12:45-13:30         etyka #ew IIp1

 

 

Plan lekcji oddziału - 2a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 etyka #Ed IIp3 etyka #Ed IIp3
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 j.angielski ID IIp2
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW sala zabaw e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2
4 10:50-11:35 j.angielski ID IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW @ e_wczesnoszk BW IIIp14 e_wczesnoszk BW IIp2
5 11:45-12:30 religia BR IIp2 e_wczesnoszk BW IIp2 e_wczesnoszk BW @ e_wczesnoszk BW Ip5 religia BR IIp2

 

Plan lekcji oddziału - 2b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 j.angielski ID IIp4 etyka #Ed IIp3 etyka #Ed IIp3
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA @ religia BR IIp4 e_wczesnoszk JA IIIp14
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk JA IIp4 j.angielski ID IIp4 e_wczesnoszk JA @ e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk AF IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 religia BR IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4 e_wczesnoszk JA IIp4

 

Plan lekcji oddziału - 2c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 j.angielski ZW Ip8 religia BR IIp5 e_wczesnoszk AF @ etyka #Ed IIp3 etyka #Ed IIp3
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF @ e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
4 10:50-11:35 religia BR IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5 j.angielski ZW IIp5 e_wczesnoszk AF IIp5
5 11:45-12:30     e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF Ip8 e_wczesnoszk AF IIp5
6 12:45-13:30     e_wczesnoszk AF IIp5 e_wczesnoszk AF Ip2a  

 

Plan lekcji oddziału - 2d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 j.angielski ID IIp3 e_wczesnoszk AF IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 etyka #Ed IIp3 etyka #Ed IIp3
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 religia BR IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB sala zabaw e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3 e_wczesnoszk AB IIp3
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk AB IIIp14 j.angielski ID IIp3 e_wczesnoszk AB @ religia BR IIp3  
6 12:45-13:30     e_wczesnoszk AB @    

 

Plan lekcji oddziału - 3a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk ER IIIp3 etyka #et IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk BW IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3
2 8:55- 9:40 j.angielski ZW IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER @ e_wczesnoszk ER IIIp14 e_wczesnoszk ER IIIp3
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER @ e_wczesnoszk ER IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk ER IIIp3 religia BR IIIp3 religia BR IIIp3 e_wczesnoszk ER IIIp3 z.rozw.kreat Sz Sala 2
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk ER sala zabaw e_wczesnoszk ER IIIp3 j.angielski ZW Ip5 e_wczesnoszk ER IIIp3 etyka #et IIIp3
6 12:45-13:30   e_wczesnoszk ER IIIp3      

 

Plan lekcji oddziału - 3b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AW IIIp14 etyka #et IIIp3 e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AF Bz e_wczesnoszk AW Bz
2 8:55- 9:40 religia BR Bz e_wczesnoszk AW Ip5 j.angielski ZW Bz z.rozw.kreat Sz sala zabaw e_wczesnoszk AW Bz
3 9:50-10:35 e_wczesnoszk AW Bz j.angielski ZW Bz e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW Bz
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW @ e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW Bz
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW Bz e_wczesnoszk AW @ e_wczesnoszk AW Bz etyka #et IIIp3
6 12:45-13:30     religia BR Bz    

 

Plan lekcji oddziału - 3c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk AF IIIp2 etyka #et IIIp3 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM @ religia BR IIIp2
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM @ e_wczesnoszk JM IIIp2
3 9:50-10:35 religia BR IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 j.angielski ID IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 e_wczesnoszk JM IIIp2 j.angielski ID IIIp2
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk JM IIIp2 z.rozw.kreat Sz sala zabaw e_wczesnoszk JM IIIp14 e_wczesnoszk JM IIIp2 etyka #et IIIp3
6 12:45-13:30     e_wczesnoszk JM sala zabaw    

 

Plan lekcji oddziału - 3d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 e_wczesnoszk HK IIIp1 etyka #et IIIp3 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk AF IIIp1
2 8:55- 9:40 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 religia BR IIIp1
3 9:50-10:35 j.angielski ZW IIIp1 religia BR IIIp1 e_wczesnoszk HK @ e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK sala zabaw
4 10:50-11:35 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK @ z.rozw.kreat Sz Sala 2 e_wczesnoszk HK IIIp1
5 11:45-12:30 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 e_wczesnoszk HK IIIp1 j.angielski ZW IIIp1 etyka #et IIIp3
6 12:45-13:30     e_wczesnoszk HK IIIp1    

 

Plan lekcji oddziału - 4a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   przyroda ME IVp12 etyka #eT IVp3 przyroda ME IVp12 j.angielski ZW IVp3
2 8:55- 9:40 etyka #eT IVp5 plastyka MM IVp13 matematyka KK IVp1 j.polski KD IVp3 wf TC Sala
3 9:50-10:35 technika BK IVp13 religia MB IVp1 j.polski KD IVp3 godz.wych ZW IVp1 wf TC Sala
4 10:50-11:35 wf TC Sala historia ED IVp5 muzyka MM IVp5 matematyka KK IVp2 j.polski KD IVp3
5 11:45-12:30 matematyka KK IVp1 j.angielski ZW Ip8 religia MB IVp5 informatyka-1/2 VK IIIp13 j.polski KD IVp3
6 12:45-13:30 j.polski KD IVp3 wf TC Sala j.angielski ZW Sala 2   matematyka KK IVp5
7 13:40-14:25   informatyka-2/2 VK IIIp13      

 

Plan lekcji oddziału - 4b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00       s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala
 
1 8:00- 8:45     etyka #eT IVp3 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala
muzyka MM IVp5
2 8:55- 9:40 etyka #eT IVp5 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 2
technika BK IVp13 j.angielski ZW Ip8 j.angielski ZW Ip8
3 9:50-10:35 matematyka IVp2 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 2
religia MB IVp1 j.polski KD IVp3 matematyka IVp2
4 10:50-11:35 przyroda ME Ip5 religia MB IVp13 j.polski KD IVp3 j.polski KD IVp3 wf TC Sala
5 11:45-12:30 historia ED IVp5 matematyka IVp2 matematyka IVp2 przyroda ME IVp12 wf TC Sala
6 12:45-13:30 j.angielski ZW Ip8 plastyka MM IVp13 wf TC @ informatyka-2/2 VK IIIp13  
7 13:40-14:25 j.polski KD IVp3 j.polski KD IVp3 wf TC @    
8 14:35-15:20 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 2
informatyka-1/2 VK IIIp13 godz.wych TC IVp4    
9 15:30-16:15 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 2
       

 

Plan lekcji oddziału - 5a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 technika BK IVp13 j.polski MC IVp4 j.angielski ZW Ip8   informatyka-1/2 VK IIIp13
2 8:55- 9:40 j.polski MC IVp4 j.angielski ZW Ip8 j.polski MC IVp4 matematyka IVp2 j.polski MC IVp4
3 9:50-10:35 j.polski MC IVp4 matematyka IVp2 religia WA IVp12 plastyka MM IVp13 j.angielski ZW Ip8
4 10:50-11:35 historia ED IVp13 biologia SM IVp12 matematyka IVp2 muzyka MM IVp5 z.rozw.kreat SM IVp12
5 11:45-12:30 geografia MS IVp12 religia WA IVp13 informatyka-2/2 VK IIIp13 wf TC sala zabaw matematyka IVp2
6 12:45-13:30 wf TC Sala wych.rodz. SM IVp12   wf TC sala zabaw godz.wych SM IVp12
7 13:40-14:25 wf TC Sala     etyka #eD IVp4 historia ED IVp5
8 14:35-15:20         etyka #eD IVp5

 

 

Plan lekcji oddziału - 5b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala
       
1 8:00- 8:45 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala
    wf-1/2 DV @
wf-2/2 TC @
 
2 8:55- 9:40 matematyka IVp2 j.polski MC IVp4 religia WA IVp12 wf-1/2 DV @
wf-2/2 TC @
religia WA IVp1
3 9:50-10:35 j.angielski-1/2 TK IVp15
j.angielski-2/2 ID IVp11
plastyka MM IVp13 historia ED IVp5 j.polski MC IVp4 technika BK IVp13
4 10:50-11:35 j.polski MC IVp4 j.angielski-1/2 TK IVp15
informatyka-2/2 VK IIIp13
informatyka-1/2 VK IIIp13
j.angielski-2/2 ID IVp11
j.polski MC IVp4 matematyka IVp2
5 11:45-12:30 godz.wych VK IVp2 muzyka MM IVp5 j.polski MC IVp4 j.angielski-1/2 TK IVp15
j.angielski-2/2 ID IVp11
biologia SM IVp12
6 12:45-13:30 geografia MS IVp12 matematyka IVp2 matematyka IVp2 historia ED Ip5 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala 2
7 13:40-14:25   wf-1/2 DV Sala
wf-2/2 TC Sala 2
z.rozw.kreat IVp2 etyka #eD IVp4 s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala 2
8 14:35-15:20   wf-1/2 DV Sala
wf-2/2 TC Sala 2
s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala
  etyka #eD IVp5
9 15:30-16:15     s_zaj.sport.-1/2 Sz Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 śr Sala
   

 

Plan lekcji oddziału - 5c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00   s_zaj.sport.-1/2 JS Sala
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 2
     
1 8:00- 8:45 geografia MS IVp12 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 2
matematyka KK IVp1 muzyka MM IVp5  
2 8:55- 9:40 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 2
biologia SM IVp12 historia ED IVp5 wf-1/2 SK Sala
wf-2/2 śk Sala 2
wych.rodz. SM IVp12
3 9:50-10:35 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 2
religia WA IVp5 j.polski MC IVp4 wf-1/2 SK Sala
wf-2/2 śk Sala 2
j.polski MC IVp4
4 10:50-11:35 matematyka KK IVp1 j.polski MC IVp4 technika BK IVp13 historia ED IVp1 j.polski MC IVp4
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 ZW Ip8
j.angielski-2/2 ID IVp11
z.rozw.kreat-1/2 MC IVp4
z.rozw.kreat-2/2 KK 43
religia WA IVp1 matematyka KK IVp2 matematyka KK IVp5
6 12:45-13:30 godz.wych śk IVp2 j.angielski-1/2 ZW Ip8
informatyka-2/2 VK IIIp13
wf-1/2 SK @
wf-2/2 śk @
j.polski MC IVp4 plastyka BK IVp13
7 13:40-14:25 informatyka-1/2 VK IIIp13   wf-1/2 SK @
wf-2/2 śk @
j.angielski-2/2 ID IVp11 j.angielski-1/2 ZW Ip8
j.angielski-2/2 ID IVp11
8 14:35-15:20         s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala
9 15:30-16:15         s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 2
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala

 

Plan lekcji oddziału - 5d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 historia ED IVp5 muzyka MM IVp5 wf-1/2 AO sala zabaw
wf-2/2 śk Sala
  wych.rodz. SM IVp12
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 TK IVp15
j.angielski-2/2 ID IVp11
informatyka-1/2 VK IIIp13
j.angielski-2/2 ID IVp11
wf-1/2 AO Sala 2
wf-2/2 śk sala zabaw
j.angielski-2/2 ID IVp11 technika BK IVp13
3 9:50-10:35 j.polski KD IVp3 j.polski KD IVp3 plastyka MM IVp13 historia ED IVp5 biologia SM IVp12
4 10:50-11:35 geografia MS IVp12 matematyka FM IVp1 matematyka FM IVp1 j.angielski-1/2 TK IVp15
informatyka-2/2 VK IIIp13
religia WA IVp1
5 11:45-12:30 religia WA IVp13 z.rozw.kreat-1/2 FM IVp1
z.rozw.kreat-2/2 KD IVp3
j.polski KD IVp3 wf-1/2 AO Sala
wf-2/2 śk Sala 2
matematyka FM IVp1
6 12:45-13:30 matematyka FM IVp1 j.angielski-1/2 TK IVp15 j.polski KD IVp3 wf-1/2 AO Sala
wf-2/2 śk Sala 2
godz.wych FM IVp1
7 13:40-14:25       etyka #eD IVp4 j.polski KD IVp3
8 14:35-15:20         etyka #eD IVp5

 

Plan lekcji oddziału - 5e

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   informatyka-1/2 VK IIIp13 z.rozw.kreat-1/2 IVp2
z.rozw.kreat-2/2 MC IVp4
matematyka IVp2 wf TC Sala
2 8:55- 9:40 technika BK IVp13 historia ED IVp1 matematyka IVp2 plastyka MM IVp13 muzyka MM IVp5
3 9:50-10:35 geografia MS IVp12 j.polski MC IVp4 wf TC Sala wf TC sala zabaw j.angielski ID IVp11
4 10:50-11:35 matematyka IVp2 j.angielski ID IVp11 j.polski MC IVp4 wf TC Sala historia ED IVp5
5 11:45-12:30 j.polski MC IVp4 biologia SM IVp12 j.angielski ID IVp11 j.polski MC IVp4 j.polski MC IVp4
6 12:45-13:30 informatyka-2/2 VK IIIp13 religia WA IVp5   godz.wych ID IVp11 matematyka IVp2
7 13:40-14:25   wych.rodz. SM IVp12   etyka #eD IVp4 religia WA IVp1
8 14:35-15:20         etyka #eD IVp5

 

Plan lekcji oddziału - 5f

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 matematyka IVp2 historia cp IVp3 historia cp IVp5 j.polski KD IVp3  
2 8:55- 9:40 geografia MS IVp12 religia WA IVp5 j.polski KD IVp3 religia WA IVp12 j.polski KD IVp3
3 9:50-10:35 godz.wych cp IVp5 biologia SM IVp12 matematyka IVp2 matematyka IVp2 j.polski KD IVp3
4 10:50-11:35 j.polski KD IVp3 matematyka IVp2 wf TC Sala j.angielski ID IVp11 technika BK IVp13
5 11:45-12:30 wf TC Sala informatyka-1/2 VK IIIp13 wf TC Sala 2 muzyka MM IVp5 j.angielski ID IVp11
6 12:45-13:30 j.angielski ID IVp11   informatyka-2/2 VK IIIp14 plastyka MM IVp13 wf TC sala zabaw
7 13:40-14:25       etyka #eD IVp4 z.rozw.kreat SM IVp12
8 14:35-15:20         etyka #eD IVp5

 

Plan lekcji oddziału - 6a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 matematyka IF 17 plastyka BK IVp13 informatyka-2/2 PO 11 informatyka-1/2 PO 11 religia MG 30
2 8:55- 9:40 j.polski KM 21 matematyka IF 17 j.angielski MJ 32 biologia SM 4 j.angielski MJ 32
3 9:50-10:35 muzyka MM 18 j.angielski MJ 32 matematyka IF 17 j.polski KM 21 j.polski KM 21
4 10:50-11:35 wf We lustr. j.polski KM 21 wf We Sala 2 historia cp 20 z.rozw.kreat KM 21
5 11:45-12:30 wf We lustr. wf We Sala 5a geografia MS 26 matematyka IF 17 godz.wych IF 17
6 12:45-13:30 z.rozw.kreat 25 religia MG 30 j.polski KM 21    
7 13:40-14:25 historia cp 20 technika BK IVp13      

 

Plan lekcji oddziału - 6b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 religia MG 30 matematyka FM 29   wych.rodz. HM 38 j.polski KM 21
2 8:55- 9:40 muzyka MM 18 plastyka BK 10 j.angielski TK IVp15 j.polski KM 21 j.angielski TK 34
3 9:50-10:35 j.polski KM 21 j.polski KM 21 wf SK Sala 5a matematyka FM 27 z.rozw.kreat 25
4 10:50-11:35 j.angielski TK 34 wf SK Sala 5a j.polski KM 21 technika BK 10 matematyka FM 29
5 11:45-12:30 matematyka FM 29 wf SK Sala 5 historia ED 18 informatyka-1/2 PO 11 geografia MS 26
6 12:45-13:30 godz.wych BK 10 historia ED 18 biologia SM 4 etyka #ed 13 religia MG 30
7 13:40-14:25   informatyka-2/2 PO 11 z.rozw.kreat BZ 48   wf SK lustr.
8 14:35-15:20     etyka #ed 13    

 

Plan lekcji oddziału - 6c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5
       
1 8:00- 8:45 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5a
z.rozw.kreat BZ 48 muzyka MM 18   matematyka FM 29
2 8:55- 9:40 matematyka FM 29 matematyka FM 29 j.polski MZ 38 z.rozw.kreat 25 religia MG 30
3 9:50-10:35 biologia SM 4 technika BK 10 j.angielski-1/2 TK 34
j.angielski-2/2 25
godz.wych 25 j.angielski-1/2 TK 34
informatyka-2/2 VK 11
4 10:50-11:35 plastyka BK 10 wf-1/2 JS Sala
wf-2/2 SB Sala 2
historia cp 20 informatyka-1/2 PO 11
j.angielski-2/2 25
j.polski MZ 38
5 11:45-12:30 j.polski MZ 38 wf-1/2 JS Sala 2
wf-2/2 SB Sala
wf-1/2 JS @
wf-2/2 SB @
matematyka FM 29 historia cp 20
6 12:45-13:30 j.polski MZ 38 geografia MS 26 wf-1/2 JS @
wf-2/2 SB @
religia MG 30 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5a
7 13:40-14:25 j.angielski-1/2 TK 34
j.angielski-2/2 25
    j.polski MZ 38 s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5a
8 14:35-15:20       s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5
 
9 15:30-16:15       s_zaj.sport.-1/2 JS Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 MK Sala 5
 

 

Plan lekcji oddziału - 6d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 matematyka FM IVp1 j.polski KM 21   plastyka BK 10 j.angielski-1/2 TK 34
2 8:55- 9:40 wf Sz Sala 5 j.polski KM 21 matematyka FM 17 z.rozw.kreat-1/2 MW 23
z.rozw.kreat-2/2 FM 29
historia ED 18
3 9:50-10:35 wf Sz Sala 5 matematyka FM 29 informatyka-1/2 PO 11
j.angielski-2/2 MJ 32
j.angielski-1/2 TK IVp15
informatyka-2/2 VK IIIp14
matematyka FM 29
4 10:50-11:35 biologia SM 4 technika BK 10 wf Sz Sala 5 j.polski KM 21 muzyka MM 18
5 11:45-12:30 j.polski KM 21 historia ED 18 wf Sz Sala religia MG 30 religia MG 30
6 12:45-13:30 j.angielski-2/2 MJ 32 z.rozw.kreat BZ 48 godz.wych ED 18 etyka #ed 13 geografia MS 26
7 13:40-14:25   j.angielski-1/2 TK IVp15
j.angielski-2/2 MJ 32
j.polski KM 21    
8 14:35-15:20     etyka #ed 13    

 

 

Plan lekcji oddziału - 6e

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45   j.angielski TK 34 matematyka FM 29 matematyka FM 29 religia WA 4
2 8:55- 9:40 religia WA 4 godz.wych TK 34 muzyka MM 18 technika BK 10 matematyka FM 29
3 9:50-10:35 matematyka FM 29 historia cp 20 biologia SM 4 j.polski MW 23 z.rozw.kreat MN 27
4 10:50-11:35 historia cp 20 geografia MS 26 j.polski MW 23 j.polski MW 23 j.polski MW 23
5 11:45-12:30 j.polski MW 23 plastyka BK 10 wf We Sala 5a z.rozw.kreat BZ 48 j.angielski TK 34
6 12:45-13:30 j.angielski TK 34 informatyka-1/2 PO 11 wf We Sala 5 wf We lustr.  
7 13:40-14:25     informatyka-2/2 VK 11 wf We lustr.  

Plan lekcji oddziału - 7a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 muzyka MM 18 geografia MS 26 biologia SM 4 j.angielski-1/2 25
j.niemiecki-2/2 K_ 41
j.angielski-2/2 MJ 32
2 8:55- 9:40 fizyka MN 27 chemia BZ 48 historia cp 20 geografia MS 26 chemia BZ 48
3 9:50-10:35 matematyka IF 17 fizyka MN 27 wf We Sala 5 j.niemiecki-1/2 K_ 41
j.angielski-2/2 MJ 32
wf We Sala 5a
4 10:50-11:35 j.polski MW 23 j.polski MW 23 matematyka IF 17 religia MG 30 informatyka-1/2 PO 11
j.niemiecki-2/2 K_ 41
5 11:45-12:30 biologia SM 4 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
j.niemiecki-1/2 K_ 41
informatyka-2/2 PO 11
j.polski MW 23 j.polski MW 23
6 12:45-13:30 wf We Sala 5 matematyka IF 17 godz.wych BZ 48 matematyka IF 17 j.polski MW 23
7 13:40-14:25 wf We Sala 5a z.rozw.kreat MN 27 plastyka BK 10 wych.rodz. HM 43 historia cp 20
8 14:35-15:20 doradz. zaw. Kc 13   j.angielski-1/2 25   religia MG 30

 

 

Plan lekcji oddziału - 7b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 biologia SM 4 matematyka IF 17 wych.rodz. HM 41 j.polski KM 21 chemia BZ 48
2 8:55- 9:40 chemia BZ 48 historia cp 20 biologia SM 4 j.niemiecki-1/2 K_ 41
informatyka-2/2 PO 11
geografia MS 26
3 9:50-10:35 religia MG 30 j.niemiecki-1/2 K_ 41
j.angielski-2/2 TK 34
fizyka MN 27 geografia MS 26 matematyka IF 17
4 10:50-11:35 matematyka IF 17 fizyka MN 27 j.angielski-1/2 25
j.niemiecki-2/2 K_ 41
wf-1/2 We Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 TK 34
5 11:45-12:30 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 TK 34
informatyka-1/2 PO 11
j.niemiecki-2/2 K_ 41
j.polski KM 21 wf-1/2 We Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
godz.wych KM 21
6 12:45-13:30 j.polski KM 21 j.polski KM 21 matematyka IF 17 z.rozw.kreat MN 27 muzyka MM 18
7 13:40-14:25 plastyka BK 10 j.polski KM 21 wf-1/2 We @
wf-2/2 SB @
religia MG 30  
8 14:35-15:20 historia cp 20   wf-1/2 We @
wf-2/2 SB @
doradz. zaw. Kc 13  

 

 

Plan lekcji oddziału - 7c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00   s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5
     
1 8:00- 8:45 chemia BZ 48 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5
j.polski MZ 38 biologia SM 4  
2 8:55- 9:40 matematyka IF 17 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
fizyka MN 27 historia cp 20 informatyka-1/2 PO 11
j.niemiecki-2/2 K_ 41
3 9:50-10:35 fizyka MN 27 geografia MS 26 wf-1/2 JS @
wf-2/2 SB @
j.polski MZ 38 geografia MS 26
4 10:50-11:35 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5a
matematyka IF 17 wf-1/2 JS @
wf-2/2 SB @
matematyka IF 17 matematyka IF 17
5 11:45-12:30 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5a
chemia BZ 48 biologia SM 4 godz.wych JS lustr. j.polski MZ 38
6 12:45-13:30 historia cp 20 j.polski MZ 38 plastyka BK 10 wf-1/2 JS Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
7 13:40-14:25 religia MG 30 j.polski MZ 38 religia MG 30 wf-1/2 JS Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
muzyka MM 18
8 14:35-15:20 j.niemiecki-1/2 MJ 32
informatyka-2/2 PO 11
z.rozw.kreat MN 27 j.niemiecki-1/2 MJ 32
j.niemiecki-2/2 K_ 41
j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5a
9 15:30-16:15 doradz. zaw. Kc 13       s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 śk Sala 5

 

 

 

Plan lekcji oddziału - 7d

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 fizyka MN 27 informatyka-1/2 PO 11 fizyka MN 27 historia cp 20 informatyka-2/2 PO 11
2 8:55- 9:40 religia MG 30 geografia MS 26 geografia MS 26 matematyka IF 17 matematyka IF 17
3 9:50-10:35 j.polski MZ 38 j.angielski 25 j.niemiecki K_ 41 chemia BZ 48 j.polski MZ 38
4 10:50-11:35 godz.wych Sz 41 j.polski MZ 38 biologia SM 4 biologia SM 4 chemia BZ 48
5 11:45-12:30 historia cp 20 matematyka IF 17 matematyka IF 17 j.polski MZ 38 muzyka MM 18
6 12:45-13:30 wf Sz lustr. doradz. zaw. Kc 13 wf Sz Sala 5a j.polski MZ 38 j.niemiecki K_ 41
7 13:40-14:25 wf Sz lustr. religia MG 30 wf Sz Sala 5 z.rozw.kreat MN 27 j.angielski 25
8 14:35-15:20 j.angielski 25   plastyka BK IVp13 wych.rodz. HM 43  

 

 

 

Plan lekcji oddziału - 8a

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 matematyka KK 43 j.polski MW 23 geografia MS 26 matematyka KK 43 wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 SB Sala 5a
2 8:55- 9:40 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
j.polski MW 23 j.angielski-1/2 25
informatyka-2/2 PO 11
wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 SB Sala 5a
wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 SB Sala 5a
3 9:50-10:35 j.polski MW 23 matematyka KK 43 biologia MS 26 wf-1/2 We Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
j.niemiecki-1/2 K_ 41
j.niemiecki-2/2 MJ 32
4 10:50-11:35 informatyka-1/2 PO 11
j.niemiecki-2/2 MJ 32
historia cp 20 matematyka KK 43 chemia BZ 48 fizyka MN 27
5 11:45-12:30 religia MG 30 godz.wych MW 23 j.polski MW 23 historia cp 20 chemia BZ 48
6 12:45-13:30 wos Kc 13 fizyka MN 27 j.niemiecki-1/2 K_ 41
j.angielski-2/2 MJ 32
j.polski MW 23 e_dla_bezp Kc 13
7 13:40-14:25 wos Kc 13 wych.rodz. HM IIp1 doradz. zaw. Kc 13 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
z.rozw.kreat BZ 48
8 14:35-15:20     religia MG 30    

 

Plan lekcji oddziału - 8b

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 8:00- 8:45 j.polski MZ 38 wych.rodz. HM 4 wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 JS Sala 5a
chemia BZ 48 j.polski MZ 38
2 8:55- 9:40 j.polski MZ 38 matematyka KK 43 wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 JS Sala 5a
matematyka KK 43 fizyka MN 27
3 9:50-10:35 j.niemiecki-1/2 MJ 32
informatyka-2/2 PO 11
chemia BZ 48 j.polski MZ 38 historia cp 20 matematyka KK 43
4 10:50-11:35 wos Kc 13 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
fizyka MN 27 j.polski MZ 38 biologia MS 26
5 11:45-12:30 wos Kc 13 historia cp 20 matematyka KK 43 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
j.niemiecki-1/2 MJ 32
j.niemiecki-2/2 K_ 41
6 12:45-13:30 informatyka-1/2 PO 11
j.niemiecki-2/2 K_ 41
wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 JS Sala 5a
religia-1/2 MG 30
etyka-2/2 Kc 13
geografia MS 26 z.rozw.kreat BZ 48
7 13:40-14:25 godz.wych MZ 38 wf-1/2 We Sala 5
wf-2/2 JS Sala 5a
j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
e_dla_bezp Kc 13 religia-1/2 MG 30
etyka-2/2 Kc 13
8 14:35-15:20   doradz. zaw. Kc 13      

 

Plan lekcji oddziału - 8c

Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00       s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
 
1 8:00- 8:45 j.polski MW 23 matematyka KK 43 wf-1/2 SK @
wf-2/2 SB @
s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
fizyka MN 27
2 8:55- 9:40 matematyka KK 43 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
wf-1/2 SK @
wf-2/2 SB @
chemia BZ 48 matematyka KK 43
3 9:50-10:35 chemia BZ 48 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
historia cp 20 matematyka KK 43 historia cp 20
4 10:50-11:35 fizyka MN 27 j.niemiecki-1/2 K_ 41
informatyka-2/2 PO 11
z.rozw.kreat BZ 48 e_dla_bezp Kc 13 wf-1/2 SK Sala 5a
wf-2/2 SB Sala 5
5 11:45-12:30 j.niemiecki-1/2 K_ 41
j.niemiecki-2/2 MJ 32
biologia MS 26 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
geografia MS 26 wf-1/2 SK Sala 5a
wf-2/2 SB lustr.
6 12:45-13:30 religia MG 30 j.angielski-1/2 25
j.angielski-2/2 MJ 32
j.polski MW 23 j.angielski-1/2 25
j.niemiecki-2/2 MJ 32
godz.wych SK 4
7 13:40-14:25 informatyka-1/2 PO 11
j.angielski-2/2 MJ 32
doradz. zaw. Kc 13 j.polski MW 23 j.polski MW 23 j.polski MW 23
8 14:35-15:20 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
wych.rodz. HM 43   religia MG 30 wos Kc 13
9 15:30-16:15 s_zaj.sport.-1/2 SK Sala 5a
s_zaj.sport.-2/2 SB Sala 5
      wos Kc 13

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
    58-100 Świdnica
    ul. Wodna 5-7 (budynek A)
    ul. Jodłowa 21 (budynek B)
  • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
    74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć