Organizacja roku szkolnego Plan lekcji Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia dodatkowe Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Kalendarz Konkursów Szkolnych i Międzyszkolnych Plan pracy szkoły Skargi i wnioski Godz. pracy pedag., psychol. świetl., bibl., pielęgn. Reguły właściwego zachowania się uczniów na przerwach i podczas lekcji Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy Zarządzenie nr 6/2014 dyr. szk. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć w-f Zarządzenie w sprawie bezpłatnych podręczników Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/18

 

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć  daktyczno-wychowawczych

4 września 2017r.

2.

Podział na semestry

I semestr 04.09.2017-12.01.2018

 

II semestr 13.01.2018-22.06.2018

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2017r.

4.

Ferie zimowe

15-28 stycznia 2018 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca-3 kwietnia 2018 r.

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych , w czasie których szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

 

 

1)22 grudnia 2017 r.- Jasełka

2)18 kwietnia 2018- Klasy IV-VII , II , III G-egzamin gimnazjalny

3)19 kwietnia 2018 – Klasy IV-VII , II , III G klasy egzamin gimnazjalny

4)20 kwietnia –egzamin gimnazjalny- Klasy IV-VII , II , III G

5)30 kwietnia 2018

6) 4 maja 2018 r.

 

7) 1 czerwca 2018 r.

 

 

8) 21czerwca 2018 r.

 

7.

Zebrania z rodzicami

Lp.

Termin zebrania

1.

14.09.2017r. czwartek

2.

21.11 2017 r. wtorek

3.

01.02.2018 r.

czwartek

4.

15.05.2018 r. wtorek

 

 

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

22 czerwca 2018r.

9.

Ferie letnie

23 czerwca -31 sierpnia 2018r.

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
    58-100 Świdnica
    ul. Wodna 5-7 (budynek A)
    ul. Jodłowa 21 (budynek B)
  • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
    74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć