Organizacja roku szkolnego Plan lekcji Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia dodatkowe Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych Kalendarz Konkursów Szkolnych i Międzyszkolnych Harmonogram projektu "Każdy jest ważny" Plan pracy szkoły Skargi i wnioski Godz. pracy pedag., psychol. świetl., bibl., pielęgn. Reguły właściwego zachowania się uczniów na przerwach i podczas lekcji Regulamin korzystania z szafek szkolnych w Szkole Podstawowej nr 6 w Świdnicy Zarządzenie nr 6/2014 dyr. szk. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie korzystania z szafek szkolnych Procedura uzyskiwania zwolnień z zajęć w-f Zarządzenie w sprawie bezpłatnych podręczników Procedura korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe Programy i projekty

Organizacja roku szkolnego

Organizacja roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/19

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć  dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018r.

2.

Podział na semestry

I semestr 03.09.2018-27.01.2019

 

II semestr 28.01.2019-21.06.2019

3.

Zimowa przerwa świąteczna

23-31 grudnia 2018r.

4.

Ferie zimowe

28.01-10.02. 2019 r.

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

18.04-23.04.2019r.

6.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych , w czasie których szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze

02.11.2018 r.

10-12.04.2019 r- egzamin gimnazjalny

15-17 .04.2019 r.-egzamin ósmoklasisty

02.05.2019 r.

 

 

7.

Zebrania z rodzicami

Lp.

Termin zebrania

1.

17.09.2018r.

2.

27.11 2018 r.

3.

24.01.2019 r.

 

4.

14.05.2019 r.

 

 

8.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych

21 czerwca 2019r.

9.

Ferie letnie

22 czerwca -31 sierpnia 2019r.

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
    58-100 Świdnica
    ul. Wodna 5-7 (budynek A)
    ul. Jodłowa 21 (budynek B)
  • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
    74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć