List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców Ogłoszenie o przetargu Przetarg nieograniczony nr P-SP6/2/VII/19 Klauzula informacyjna szkoły - RODO Wyprawka do klasy I Wyprawka do oddziału przedszkolnego rok szkolny 2019/2020 Nowe konto do wpłat za zagubiony lub zniszczony element. lub podr. Gry komputerowe Informacja dotycząca wydawania obiadów przez stołówkę szkolną Profilaktyka higieny osobistej u dzieci Pomoc w obsłudze e-Dziennika Mundurki szkolne Karta zapisu dziecka na świetlicę

Ogłoszenia

Profilaktyka higieny osobistej u dzieci

Procedura postępowania w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci z oddziałów przedszkolnych  i uczniów Szkoły Podstawowej nr 6 im.

Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

 

1.     Szkoła powinna posiadać pisemną zgodę rodziców/opiekunów na przegląd higieny osobistej, w tym na kontrolę czystości skóry głowy dziecka.

2.     Decyzję o sprawdzeniu czystości skóry i włosów u uczniów w warunkach indywidualnego badania podejmuje pielęgniarka szkolna. Pielęgniarka może podjąć taką decyzję na prośbę rodziców, dyrektora lub wychowawcy.

3.     Po stwierdzeniu wszawicy pielęgniarka lub wychowawca są zobowiązani do powiadomienia rodziców.

4.     W trakcie leczenia dziecko powinno pozostać w domu, żeby zapobiec szerzeniu się zakażenia na inne dzieci uczęszczające do szkoły. Dziecko wraca do szkoły po zakończeniu leczenia, z czystą głową.

5.     Po powrocie dziecka do szkoły powinien zostać wykonany kontrolny przegląd czystości skóry głowy przez pielęgniarkę szkolną – jeśli rodzic/opiekun wyraził na piśmie zgodę na kontrole czystości.

6.     Jeżeli w szkole pojawiła się wszawica - kontrolą powinno objąć się uczniów, (których rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrolę czystości), a zwłaszcza z tej samej klasy, w której stwierdzono wszawicę.

7.     O wystąpieniu wszawicy należy poinformować dyrektora szkoły, przedstawić skalę problemu.

8.     Jeśli w szkole jest rodzeństwo ucznia, u którego stwierdzono wszawicę, należy przebadać również rodzeństwo i uczniów klas, do których uczęszcza rodzeństwo, (jeśli rodzice/opiekunowie wyrazili na piśmie zgodę na kontrole czystości).

9.     Wychowawcy na godzinach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami przedstawiają informacje na temat wszawicy i sposobów jej leczenia.

10.  W przypadku wystąpienia trudności, np. w rodzinach o niskim statusie socjoekonomicznym dyrekcja placówki może podjąć współpracę z MOPS w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, a nawet egzekwowania od rodziców/opiekunów leczenia całej rodziny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i jej nawrotów.

 

 

Rodzic zobowiązany jest do:

 

1.                 Regularnego sprawdzania włosów i skóry głowy dziecka w celu wykrywania ewentualnej obecności wszy lub gnid oraz regularne sprawdzanie wszystkich domowników, a w przypadku stwierdzenia wszawicy u dziecka:

 • Natychmiast przeprowadzić kurację odwszawiającą
 • Zabieg powtórzyć zgodnie z zaleceniami producenta preparatu
 • Regularnie wyczesywać włosy dziecka likwidując gnidy
 • Myć często głowę dziecka przez okres 3-4 miesięcy
 • Wygotować pościel, ręczniki, zmienić grzebienie, gumki do włosów i inne ozdoby do włosów
 • Przeprowadzić kurację dla całej rodziny
 • Dopilnować, aby dziecko nie chodziło do szkoły lub przedszkola z nieleczoną wszawicą
 • Stosować bezpieczne zabiegi dezynfekcyjne, które nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia dziecka
 • Powiadomić szkołę o stwierdzeniu wszawicy u dziecka.

 

 

Poniżej w załączniku prezentujemy informacje dotyczące profilaktyki higieny osobistej u dzieci


Profilaktyka_higieny_osobistej_u_dzieci.pdf

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
  58-100 Świdnica
  ul. Wodna 5-7 (budynek A)
  ul. Jodłowa 21 (budynek B)
 • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna
  74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa

Galeria zdjęć