• Jaką jesteśmy szkołą?

    • Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną, wesołą, odkrywającą talenty i uzdolnienia uczniów

      

      

      

     Nasi uczniowie uczestniczą w:

     - lekcjach przyrody w Parku Krajobrazowym „Chełmy”,

     - lekcjach muzealnych,

     - zajęciach w Explora Park w Wałbrzychu,

     - audycjach muzycznych,

     - projektach międzyprzedmiotowych, edukacyjno-wychowawczych,

     - prowadzeniu obserwacji, doświadczeń,

     - programach: Comenius, e-Twining, Multisport, Mały Mistrz,

     - zajęciach Edukacja przez szachy

      

     Należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia i Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

      

     Nasi uczniowie mają możliwość:

     - nauki w klasie sportowej, o profilu:

     • piłka nożna (chłopcy)
     • piłka siatkowa (dziewczęta)
       

     - współpracy z nauczycielami w ramach platformy edukacyjnej,

     - korzystania z placu zabaw i wielu innych miejsc zabaw w szkole, utworzonych

     w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”, oraz z boiska „Orlik”.

  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl
   • magda.werner@vp.pl
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B)
   • v.skibicka.dyrektor@sp6.swidnica.pl
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
  • Logowanie