• Deklaracja dostępności cyfrowej

    • Wstęp deklaracji

     Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP - http://bip.swidnica.nv.pl/sp6

     Dane teleadresowe jednostki:

     Szkoła Podstawowa nr 6 w Świdnicy

     58-100 Świdnica, ul. Wodna 5 - 7

     Tel. 74/852 05 85

     e-mail: sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl

      

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

     • zamieszczone informacje są w postaci artykułów lub załączników, które nie są dostępne cyfrowo w całości bo zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
     • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów  z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
     • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
     • zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.

     Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

     Strony internetowe w ramach Systemu BIP posiadają następujące ułatwienia:

     • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
     • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
     • mapa strony
     • focus wokół elementów nawigacyjnych

     Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Świdnicy posiadają następujące ułatwienia:

     • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
     • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
     • skala szarości, podświetlane linki
     • mapa strony – w prawym dolnym rogu.

     Data sporządzenia deklaracji

     Deklarację zaktualizowano dnia 2021-03-12

     Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika

     Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Dorota Żurman
     e-mail:
     sekretariat-wodna@sp6.swidnica.pl
     Telefon: 74/852 05 85

     Procedura wnioskowo-skargowa

     Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

     Dostępność architektoniczna

     1. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy mieści się w dwóch budynkach. Budynek główny położony jest przy ulicy Wodnej 5 - 7 i uczą się w nim dzieci z oddziału przedszkolnego oraz klas I - V. Natomiast w budynku przy ulicy Jodłowej 21 uczą się uczniowie klas VI - VIII.
     2. Wejście do budynku głównego zlokalizowane jest przy ulicy Wodnej. Do wejścia można przejść z parkingu znajdującego się przed szkołą, jednak w całym budynku są ograniczenia dla osób z niepełnosprawnością ruchową w postaci schodów. Wejście do budynku szkoły prowadzi bezpośrednio z ulicy, ale aby dostać się na parter trzeba pokonać 10 schodów. Wejście główne jest dostępne w godzinach pracy szkoły. Ponadto są jeszcze dwa wejścia od strony boiska szkolnego – również ogólnodostępne, czynne jednak w określonych godzinach i tylko w okresie wiosny, lata i jesieni, które w razie konieczności mogą być użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Jedno z tych wejść znajdujące się przy sali gimnastycznej i używane jest przede wszystkim przez nauczycieli wychowania fizycznego. Jest ono również ogólnodostępne, jednak czynne w określonych godzinach, jest to uzależnione od godzin pracy nauczycieli wychowania fizycznego. W razie konieczności może być ono użyte jako wyjścia ewakuacyjne. Do drzwi szkoły można się dostać po pokonaniu dwóch schodków.
     3. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
     4. W budynku znajdują się korytarze. Na końcach których znajdują się toalety nie są one jednak dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
     5. Z prawej strony szkoły za budynkiem znajduje się parking dla samochodów osobowych. Z parkingu prowadzi wejście do szkoły, aby dotrzeć do drzwi trzeba pokonać 5 schodów. To wejście czynne jest jednak tylko w ściśle określonych godzinach i nie jest wejściem ogólnodostępnym.
     6. Z lewej strony budynku znajduje się boczne wejście do szkoły, wykorzystywane przez zewnętrzna firmę cateringową dostarczającą obiady. Jest ono czynne w czasie pracy stołówki. Wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych (13 schodów).
     7. Budynek szkoły jest budowlą czterokondygnacyjną bez udogodnień ułatwiających poruszanie się osobą niepełnosprawnym.
     8. Budynek przy ulicy Jodłowej stanowi zespół budynków. W parterowym, niepodpiwniczonym pawilonie do którego prowadzi szeroki chodnik z kostki betonowej znajduje się główne wejście do budynku, które posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych oraz schody zewnętrzne z 4 stopniami. Wejście dostępne jest w godzinach pracy szkoły. W pawilonie parterowym znajdują się 4 łączniki parterowe łączące pawilon z budynkiem głównym. W części parterowej jest jeszcze wejście na zaplecze warsztatu dla konserwatora znajdują się tam schody z 8 stopniami zakończone balustradami balkonowymi. W razie konieczności mogą one być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
     9. Do budynku można się również dostać wejściem bocznym z boiska szkolnego przez salę gimnastyczną, które nie posiada schodów. Jednak aby przejść do budynku szkolnego trzeba pokonać schody z 4 stopniami.  Wejście to jest również ogólnodostępne, jednak jest ono czynne w określonych godzinach, jest to uzależnione od godzin pracy nauczycieli wychowania fizycznego. W razie konieczności wejście to może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
     10. W drugim, trzecim i czwartym korytarzu znajduje się również wejście z boiska szkolnego. Przed każdym wejściem jest podest ( 1 stopień ,) po wejściu do budynku znajdują się schody z 4 stopniami. W razie konieczności wejście to może być użyte jako wyjście ewakuacyjne.
     11. W budynku na parterze znajduje się toaleta nie jest ona jednak dostosowana dla osób niepełnosprawnych.
     12. Osobą oddelegowaną do udzielania informacji przy wejściu głównym jest pracownik ochrony.
     13. Do budynków szkoły może wejść osoba z psem asystującym.
     14. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
  • Kontakty

   • Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy
   • magda.werner@vp.pl - administrator strony
   • 74 852 05 85 - budynek ul. Wodna 74 852 31 29 - budynek ul. Jodłowa
   • 58-100 Świdnica ul. Wodna 5-7 (budynek A) ul. Jodłowa 21 (budynek B) Poland
   • d.zurman.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl m.eszwowicz.z-cadyrektora@sp6.swidnica.pl v.zapart@sp6.swidnica.pl
   • Skrytka na Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP): /SP_6_Swidnica/SkrytkaESP
  • Logowanie

 • Nasze media społecznościowe