Szkoła Podstawowa nr 6 im. Tysiąclecia Państwa Polskiego w Świdnicy

 

Nawigacja

Strona główna

                                                                                        

Szkoła Podstawowa nr 6

im. Tysiąclecia Państwa Polskiego

w Świdnicy

 

     

Zapisy do klas I, oddziałów przedszkolnych

oraz klasy IV sportowej  na rok szkolny 2016/2017

 

Informujemy, że  do dnia 31 marca 2016r. przyjmujemy  zgłoszenia dzieci do klas I i oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017.

Do klasy IV sportowej o profilu piłka nożna - chłopcy, piłka siatkowa - dziewczęta do dnia 10 kwietnia 2016 r.

Karty zapisu  można pobrać z zakładki ogłoszenia (zapisy dzieci do szkoły 2016/2017) lub pobrać z sekretariatu szkolnego.

 

Do Szkoły przyjmuje się:

1)    Dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły - z urzędu,

2)    Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły - na wniosek rodziców (jeśli w odpowiedniej klasie  są wolne miejsca).

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku przeprowadzanej rekrutacji:

1) ukończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego.

1.1) Obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko 6 letnie, jeśli rodzice (prawni opiekunowie) podjęli decyzję o wcześniejszym objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym oraz jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. W przypadku jeśli dziecko uczęszczało do przedszkola nie jest wymagana opinia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2) Do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci 5-letnie  urodzone w roku 2011 i 6-letnie urodzone w roku 2010. Dzieci 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego, a dzieci 6-letnie obowiązek odbycia  rocznego wychowania przedszkolnego.

 

 

Szanowni Państwo!

 

W związku z pożarem, jaki nawiedził  rodzinę z ul. Kilińskiego w nocy z dnia 20 na 21 stycznia  2016 roku  dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 w Świdnicy wraz z poszkodowanymi zwraca się z gorącym apelem do wszystkich ludzi dobrej woli o nieodpłatne przekazanie darów rzeczowych.

Po konsultacjach z poszkodowanymi (rodzice i troje dzieci - dziewczynki w wieku 3, 4 i 11 lat – nasza uczennica z klasy IV) ustalono, że najbardziej potrzebne są: odzież dla dziewczynek 3, 4 i 11 letniej, rodziców, pościel, ręczniki, środki czystości, czyszczące środki chemiczne, tornistry, przybory szkolne, zeszyty, meble, sprzęt RTV, AGD. Z uwagi na ogromne straty poszkodowani liczą na każde wsparcie. Nawet najmniejsza forma pomocy przyczyni się do poprawy tragicznej sytuacji rodziny dotkniętej pożarem.

Można również przekazywać środki finansowe na rachunek:   

94 1020 5138 0000 9102  0183 9794 
Ewa Rodzeń ul. Kilińskiego 23/4
58-100 Świdnica

 

Jesteśmy głęboko przekonani, że odpowiedzą Państwo solidarnie i życzliwie na podjętą inicjatywę, za co poszkodowani z całego serca będą wdzięczni. W sprawie przekazania darów prosimy kontaktować się pod numerami telefonów: 794 058 007

oraz w Szkole Podstawowej nr 6 ul. Wodna 5-7 tel. 74 8520585, lub e-mail: sp6swidnica@wp.pl

 

dyrektor szkoły

Violetta Skibicka

 

Jesteśmy na facebook-u:

https://www.facebook.com/pages/Szko%C5%82a-Podstawowa-nr-6-w-%C5%9Awidnicy/139855509531325?ref=stream

 

 

     

PROJEKT UNIJNY

Indywidualizacja - sposób na sukces ucznia

 

Projekt szkolny

 

 

 

  

 

Szkoła bezpieczna, przyjazna, radosna, wesoła,

odkrywająca talenty i uzdolnienia uczniów

Nasi uczniowie uczestniczą w:

- lekcjach przyrody w Parku Krajobrazowym „Chełmy”,

- lekcjach muzealnych,

- zajęciach w Explora Park w Wałbrzychu,

- audycjach muzycznych,

- projektach międzyprzedmiotowych, edukacyjno-wychowawczych,

- prowadzeniu obserwacji, doświadczeń,

- programach: Comenius, e-Twining, Multisport, Mały Mistrz,

- zajęciach Edukacja przez szachy

 

Posiadamy certyfikaty:

- „Szkoły bez przemocy”

- „Szkoły Odkrywców Talentów”

- „Szkoły Promującej Zdrowie”

Należymy do Dolnośląskiej Sieci Szkół Wspierającej Uzdolnienia

i Dolnośląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Nasi uczniowie mają możliwość:

- nauki w klasie sportowej, o profilu:

piłka nożna (chłopcy)

piłka siatkowa (dziewczęta)

- współpracy z nauczycielami w ramach platformy edukacyjnej,

- korzystania z placu zabaw i wielu innych miejsc zabaw w szkole, utworzonych

w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”, oraz z boiska „Orlik”.

Posiadamy dziennik elektroniczny, dzięki któremu rodzice na bieżąco mogą monitorować wyniki w nauce i frekwencję dzieci.

 

 

NASI  SPONSORZY:

     

              

Wiadomości

  • Rok szkolny 2010/2011 MEN ogłosiło Rokiem Odkrywania Talentów. Z satysfakcją możemy stwierdzić, iż nasza "6" należy do 18 w woj. dolnoślaskim a zarazem jedynej w powiecie świdnickim Szkoły Odkrywców Talentów.

  •  

    Szanowni Rodzice!

    Od roku szkolnego 2009/2010 korzystamy z tzw. Dziennika elektronicznego. Jest to najnowocześniejsze narzędzie profilaktyczne wspomagające realizację funkcji wychowawczej szkoły. SYSTEM KONTROLI FREKWENCJI I POSTĘPÓW W NAUCE zapewni Państwu bieżący dostęp do dokładnych informacji na temat frekwencji i postępów w nauce dziecka, a także umożliwi stały kontakt z nauczycielami. Dzięki możliwości wygodnego kontaktu ze szkołą (dostęp do konta dziecka przez całą dobę z dowolnego komputera podłączonego do Internetu lub telefonu komórkowego z możliwością przeglądania stron internetowych) system umożliwia Państwu bieżącą kontrolę zachowania i wyników w nauce dziecka i pozwala na skuteczne przeciwdziałanie problemom wychowawczym.

    Korzyści płynące z korzystania z systemu kontroli frekwencji i postępów w nauce: